Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword

ในที่สุดก็มาถึงตอนสุดท้ายในเรื่องของ Model แล้วนะคะ สำหรับเมธอดสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของการใช้คำค้นในการค้นหาหนังสือค่ะ โดยเราสามารถใช้คำค้น (keyword) ในการค้นหาหนังสือจาก ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และรายละเอียดจากหนังสือได้…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 9 Method isUpdate

สำหรับเมธอดนี้แทบจะเหมือนกันกับเมธอด isInsert(Book book) เลยค่ะ แตกต่างก็เพียงแค่คำสั่ง SQL ที่เปลี่ยนจากการ Insert มาเป็น Update และต้องส่งค่า id ไปด้วย เพราะเราต้องต้องระบุรหัสหนังสือที่จะทำการแก้ไข…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert

ในบทความที่แล้วเราได้ทดลองเพิ่มข้อมูลโดยการเข้าไปเพิ่มที่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเลย ในความเป็นจริงเราไม่ทำแบบนั้น แต่เราจะสร้างหน้าจอกราฟิกส์(graphics)ขึ้นมา…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 7 Method getAll

หลังจากที่เราได้สร้างคลาส BookDaoImpl.java ที่ทำการ implements interface คลาส BookDao.java มาแล้ว เราก็ได้รายชื่อเมธอดทั้งหมดมาด้วย เราจะเริ่มเขียนโค้ดในเมธอดแรกคือเมธอด getAll() กันค่ะ แต่ในตารางเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะ กลับไปเปิดฐานข้อมูลและทดสอบเพิ่มข้อมูลลงในตาราง Book ซักสองสามแถวก็ได้ค่ะ…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 6 Create DAO

DAO (Data Access Object) คือ Object ที่มีหน้าที่ในการเข้าถึง (Access) ข้อมูล เพราะฉะนั้นภายในคลาสนี้จะประกอบไปด้วยเมธอดที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น หากลองนึกย้อนกลับไปเราทำการสร้างคลาส ต่าง ๆ ขึ้นมาล้วนแล้วแต่กำหนดให้มันมีหน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 5 Create Model

จากตอนที่แล้วเราได้ทำการสร้างคลาสในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเอาไว้แล้ว คราวนี้เราจะมาสร้างคลาสที่เรียกว่า Model กัน มันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตัวแปรต่าง ๆ จะมีรูปแบบเหมือนกับฟิลด์ในตารางข้อมูลลองดูภาพเปรียบเทียบด้านล่าง…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 4 Connect Datebase

ก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้เราทำการสร้างฐานข้อมูลและตารางกันก่อนนะคะ โดยมีรายละเอียดคำสั่งตามภาพด้านล่าง…
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 3 Structure

ในตอนที่ 3 นี้ เรามาทำความเข้าใจคราว ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบกันก่อนนะคะ ในโปรเจ็กต์ของเราจะใช้ภาษาต่าง ๆ ในการพัฒนาร่วมกันดังนี้…
Read More