Java การสร้างโฟล์เดอร์ 1

คำสั่งในการสร้างโฟล์เดอร์ (folder) ในภาษา Java คือ mkdir() วันนี้เราจะมาสร้างและลบโฟล์เดอร์กันค่ะ…

ในการทำงานจริง ๆ เราอาจจะต้องสร้างโฟล์เดอร์ขึ้นมาใช้ในการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ โดยปกตินั้นเราไม่ได้เก็บไฟล์รูปภาพเอาไว้ในฐานข้อมูล จะเก็บเฉพาะชื่อรูปภาพเอาไว้ในตาราง ในฐานข้อมูลเท่านั้น ลองดูภาพจำลองด้านล่าง
java-basic-mkdir-01

ในบทความนี้เราไม่ได้เขียนโปรแกรมเพื่ออัพโหลดภาพจริง ๆ นะคะ แต่เราจะจำลองการทำงานคราว ๆ เท่านั้น เราจะให้ความสำคัญกับการสร้างและลบโฟล์เดอร์ค่ะ เริ่มกันเลย…

สร้างโปรเจค Java Web ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า “CreateFolder”
java-basic-mkdir-02

สังเกตในกรอบสีแดงนะคะ ตรง “Project Location” เราเก็บโปรเจคนี้ไว้ที่ไดร์ C:\Java Project

ต่อมาสร้าง Package โดยมีโครงสร้างดังภาพด้านล่าง คือ
– สร้างโฟล์เดอร์ images เอาไว้สำหรับเก็บรูปภาพ
– สร้าง Package ชื่อ com.mystou.javabasic และ com.mystou.test

java-basic-mkdir-00

คราวนี้เรามาออกแบบคลาสกัน เราจะสร้างคลาสชื่อ ManageFolder เก็บไว้ภายใต้ Package : com.mystou.javabasic โดยให้มีตัวแปรหรือคุณสมบัติ(property) เพียงตัวเดียวคือ part และมีความสามารถ (method) ในการสร้างและลบโฟล์เดอร์
java-basic-mkdir-03

โค้ดภายในคลาส ManageFolder.java มีดังต่อไปนี้

อธิบายโค้ด : เราสร้างคอนสตรักเตอร์ (constructor ดูรายละเอียดได้ที่ Java การใช้งาน Constructor) เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร part ในการเรียกใช้งานตอนสร้างออบเจ็กต์ของคลาส ManageFolder เราจึงต้องส่งค่า part มาด้วย สำหรับเมธอด isCreateFolder() ใช้ในการสร้างโฟลเดอร์ และ isDeleteFolder() ใช้ในการลบโฟล์เดอร์ ทั้งสองเมธอด (method) จะมีการคืนค่า true กลับมาในกรณีที่ทำงานสำเร็จ และคืนค่า false ในกรณีที่ทำงานไม่สำเร็จ

คราวนี้มาดูตอนเรียกใช้กันบ้าง สร้าง Java Main Class.. ขึ้นมาภายใต้ Package : com.mystou.test ตั้งชื่อไฟล์ว่า TestManageFolder.java โดยมีโค้ดต่าง ๆ ดังนี้

อธิบายโค้ด : ภายใต้เมธอด main() เราจำลองตัวแปร id ขึ้นมา กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 และตัวแปร part ยังจำตอนสร้างโปรเจคได้มั้ยคะ เราบอกว่าจะเก็บโปรเจคไว้ที่ไดร์ C:\Java Project
java-basic-mkdir-04

จะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมาย “/” จะสลับข้างกัน และพาร์ทที่เราจะสร้างโฟล์เดอร์ อยู่ภายใต้ชื่อโปรเจค – web – images / และเราต่อสตริงด้วยชื่อโฟล์เดอร์ที่ต้องการสร้างพร้อมกับค่า id ด้วย

ต่อมาเราสร้างออบเจ็กต์จากคลาส ManageFolder พร้อมกับส่งค่า part ไป ใช้ if ตรวจสอบว่าเมธอดที่สั่งให้ทำงานนั้นทำสำเร็จหรือไม่ หากสำเร็จจะแสดงข้อความว่า “สำเร็จ” หากไม่สำเร็จจะแสดงข้อความ “ไม่สำเร็จ”

ลองคลิกขวาที่ไฟล์ TestManageFolder แล้วเลือก Run File หรือกด (Shift + F6) จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java-basic-mkdir-05

1 เราจะได้โฟล์เดอร์ “pic_1” ขึ้นมาภายใต้โฟล์เดอร์ “images” ตามเส้นทางที่เราระบุเอาไว้
2 แสดงข้อความว่า “สำเร็จ”
ลองเปลี่ยนค่า id จาก 1 เป็น 2 และ Run File อีกครั้ง จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java-basic-mkdir-06

เราจะได้โฟล์เดอร์ “pic_2” เพิ่มขึ้นมา
ลอง Run File อีกครั้ง โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java-basic-mkdir-07

หากซื่อ Folder ซ้ำ จะไม่สามารถสร้าง Folder ได้ ดังนั้นเลข id ที่เรานำมาเป็นส่วนประกอบในการตั้งชื่อโฟล์เดอร์นั้นส่วนใหญ่จะมาจากตารางในระบบฐานข้อมูลที่เรากำหนดให้เป็นตัวเลขรันอัตโนมัติ (auto increment) เอาไว้

คราวนี้เรามาดูการลบโฟล์เดอร์กันบ้าง เปลี่ยนไปเรียกใช้งานเมธอด isDeleteFolder() ดังภาพ แล้ว Run File

java-basic-mkdir-08

java-basic-mkdir-09

จะเห็นว่าโฟล์เดอร์ “pic_2” ได้หายไปเล้ว นี่เป็นเพียงตัวอย่างการสร้าง และลบโฟล์เดอร์แบบง่าย ๆ นะคะในโอกาสต่อไปหวังว่าเราจะได้ทำการ Upload ไฟล์เข้าไปอยู่ในโฟล์เดอร์ด้วย จะเป็นอย่างไรนั้น รอติดตามในบทความต่อ ๆ ไปค่ะ ^^

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|