ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 2 (Database)

มาต่อกันเลยนะคะ สร้างฐานข้อมูลขึ้นมา และสร้างตารางชื่อ Contacts เราจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้คือ รหัส(id), ชื่อ(name), เบอร์โทรศัพท์(phone) และที่อยู่อีเมล์(email) โดยมีโครงสร้างตารางดังต่อไปนี้

โครงสร้างตาราง

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-MVC-2-1

id เป็น PK และ AUTO_INCREMENT นะคะ

 

โครงสร้างโปรเจ็กต์

มาดูโครงสร้างโปรเจ็กต์กันก่อน เราสร้าง Packages และ Files ต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้ ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจโค้ดที่อยู่ข้างในนะคะ แค่สร้าง Packages และ Files ต่าง ๆ ตั้งชื่อให้ตรงกันก็พอ

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-MVC-2-2

 

เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ไปที่ไฟล์ Database.java เขียนโค้ดในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลลงไปดังต่อไปนี้

 

มาที่ไฟล์ Main.java เขียนโค้ดทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลลงไปดังนี้

 

หมายเหตุ: อย่าลืม Add Libraries MySQL JDBC เข้ามาในโปรเจ็กต์ด้วยนะคะ
Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-MVC-2-5

เมื่อลอง Run ดู เราจะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-MVC-2-3

 

ต่อมาเพิ่มเมธอดในการเพิ่มข้อมูล (INSERT) รายชื่อผู้ติดต่อลงไปในตาราง Contacts โดยมีรายละเอียดโค้ดและคำอธิบายดังต่อไปนี้

จากบรรทัดนี้

public boolean isInsert(Contacts c)

จะเห็นว่าเรารับค่าเข้ามาเป็นชนิดข้อมูลของ Contacts ชนิดข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาเอง ถ้ายังไม่ได้สร้างไฟล์นี้จะเกิด Error ขึ้นได้ ถ้าเป็นไแได้ ให้ไปเขียนโค้ดที่ไฟล์ Contacts.java ก่อน แล้วค่อยกลับมาเขียนเมธอด isInsert() ก็ได้ค่ะ Contacts.java คือส่วนของ Model ค่ะ เราจะเขียนโค้ดและทดสอบเมธอดนี้ ในตอนต่อไป

 

ไฟล์ที่เสร็จแล้ว

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-MVC-2-4

สรุป

ในบทความนี้เราได้สร้างฐานข้อมูล (Database) สร้างตาราง (Table) เขียนโค้ดเชื่อมต่อฐานข้อมูลในไฟล์ Database.java และมีเมธอด isInsert() ที่ทำหน้าที่เพิ่มขิ้มูลลงในฐานข้อมูล แต่เมธอดนี้ยังไม่ได้ทดสอบ เพราะคลาส Contacts.java ยังไม่ได้สร้าง เราจะกลับมาต่อในหัวข้อต่อไป เรื่อง Model ค่ะ ^^

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MVC ตอนที่ 1 การดึงปุ่ม JButton มาทำงานที่ Controller

MVC ตอนที่ 2 การดึง JTextField มาทำงานที่ Controller

ตัวอย่างโปรเจ็กต์: รายชื่อผู้ติดต่อ

ตอนที่ 1 (ภาพรวม)

ตอนที่ 2 (ฐานข้อมูล)

ตอนที่ 3 (Model)

ตอนที่ 4 (View)

ตอนที่ 5 (Controller & Service)

ตอนที่ 6 (ทดสอบโปรแกรม)

ตอนที่ 7 (DAO)


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|