About

เว็บไซต์ MySTOU.com ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมและแวะเข้ามาทักทายเพื่อทำความรู้จักกัน เว็บไซต์แห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และความรู้ต่าง ๆ เราจะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้ที่มีความฝันอันแรงกล้า ที่พร้อมจะฟันฝ่าทุก ๆ อุปสรรค จนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต

 

เราเกิดมาในยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่า เราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วเช่นกัน สิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วก็คือ “พื้นฐาน” เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เราสนใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้นั้น ๆ ในระดับสูงขึ้นไป

 

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ “ทักษะด้านภาษา” ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อที่จะได้รับสารในรูปแบบภาษาอังกฤษให้ได้ความหมายที่ถูกต้องที่สุด และนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

 

 

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ)
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 

ประวัติการทำงาน

การทำงานครั้งแรกเริ่มต้นในช่วงปิดเทอมของการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการทำงานในระบบอุตสาหกรรม (ซึ่งรัฐมนตรีในสมัยนั้นให้การสนับสนุน) การออกจากบ้านและไปทำงานต่างจังหวัดครั้งแรกทำให้ได้เห็นโลกกว้าง (อยู่ที่บ้านรู้จักแค่ 3 ที่คือ บ้าน วัด และโรงเรียน) แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึงสองเดือน ก็ทำให้เด็กคนหนึ่งเดินทางกลับมาพร้อมกับการโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยอันควร และเริ่มพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่รู้เรื่อง...

 

พอกลับมาถึงบ้าน...ก็เป็นครั้งแรกที่เริ่มเขียนแผนที่ชีวิตของตัวเองอย่างมีทิศทาง นั่นคือการวางแผนที่จะเรียนและทำงานไปพร้อมกันหลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การเรียนและทำงานไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เราสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้จริงได้ทันที แต่ก็แลกมาด้วยชีวิตที่ไม่มีวันหยุดอีกเลย...

 

เวลาผ่านไปหลายปีมีโอกาสได้ทำงานในอุสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค, ชิ้นส่วนยานพาหนะ (ญี่ปุ่น), โลจิสติกส์ (เกาหลี), ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ไต้หวัน & จีน) ทำงาน IT (Information Technology) ครั้งแรกในบริษัทด้านพาณิชยกรรม ปัจจุบันทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์เฮ้าส์ (Software House) และสิ่งที่ไม่เคยหยุดทำเลยก็คือ การศึกษาหาความรู้ในการ "พัฒนาตนเอง"

 

ประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดเว็บไซต์ MySTOU.com ขึ้นมาก็คือ การที่เราได้เข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (ไม่ต้องสอบเข้า) ที่นี่ได้สอนอะไรเรามากมาย เราได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และคณาจารย์ที่ใจดีมีเมตตาหลายท่าน ส่วนใหญ่เราไม่ได้ถูกสอนด้วยคำพูด แต่ถูกสอนด้วย "การกระทำ"

 

คือ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การสอดแทรกศีลธรรมจริยธรรมลงไปในสื่อการสอน มสธ. คือเบ้าหลอมอันทรงคุณค่า ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาเราแทบจะไม่ได้พบเจอกัน แต่มิตรภาพเกิดขึ้นได้ทุกที่ ความเมตตาเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน เราต้องการให้วัฒนธรรมดี ๆ เหล่านี้คงอยู่ตลอดไป นี่ไม่ใช่แค่คำพูด... แต่เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นตัวแทนการกระทำของเรา

 

เราเชื่อมั่นว่าหลาย ๆ คน คงจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิต หลาย ๆ คน กำลังออกเดินทางตามฝัน พยายามต่อไปนะคะ ตราบใดที่เราไม่หยุด ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ สักวัน "ความสำเร็จ" จะมาอยู่ในมือเรา และเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น ก็จงกระทำโดยไม่ต้องลังเลนะคะ เราเชื่ออยู่เสมอว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

 

ทำไมน่ะหรือ ? ก็เพราะว่าเมื่อคนอื่นมีความสุข คนรอบข้างเค้าก็จะมีความสุข สังคมก็จะมีความสุข ประเทศชาติก็จะมีความสุข โลกก็จะเต็มไปด้วยความสุข และทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่คอยสร้างรอยยิ้มให้กับเรา 🙂 แม้ว่าการทำดีอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็อย่าหมดศรัทธาในการทำความดีนะคะ 🙂

 

เว็บไซต์ MySTOU.com ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านค่ะ 🙂