ตอนที่ 4 : เซ็ต onItemClick

ที่ไฟล์ MainActivity.java
เราเพิ่มอีก 1 เมธอดค่ะ
ชื่อ setOnClick()
ให้ทำหน้าที่แสดงผล position เมื่อถูกคลิก
มีโค้ดทั้งหมดดังนี้…

เมื่อ Run และลองคลิกแต่ละ item ดู
ก็จะปรากฏ Toast แสดง ตำแหน่งของ item นั้น ๆ

mystou-com-android-adapter-basic-4-1

ตอนต่อไปแวะพักผ่อน งดเขียนโค้ด
ไปดูสรุปกันค่ะ ^_^


เรื่องที่เกี่ยวข้อง :
>> Custom View (Basic)
ตอนที่ 1 : ภาพรวมของระบบ (Overview)
ตอนที่ 2 : ออกแบบหน้าจอ (design)
ตอนที่ 3 : สร้าง Adapter
ตอนที่ 4 : เซ็ต onItemClick
ตอนที่ 5 : สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|