Http Get Data ตอนที่ 4

เริ่มต้นสร้างโปรเจ็ค โดยการเปิด Android Studio ขึ้นมา
ตั้งชื่อโปรเจ็คว่า HGD (Http Get Data)
ตั้งค่าทุกอย่างตามค่าปกติที่โปรแกรมเลือกให้
เราจะได้ไฟล์ MainActivity.java และไฟล์
activity_main.xml ขึ้นมา…

ยังไม่ต้องทำอะไรกับไฟล์ที่ได้มานะคะ
ให้ทำการสร้างคลาส Province.java ขึ้นมา
ในตำแหน่งเดียวกันกับไฟล์ MainActivity.java
โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ระวังเรื่อง package ด้วยนะคะ เปลี่ยนให้ตรงของตัวเองด้วย

จะเห็นว่าคลาส Province.java นี้มี 2 Attributes คือ
1. id ใช้เก็บรหัสของจังหวัด
2. name ใช้เก็บชื่อจังหวัด

มี Method แบบ Getter & Setter
ใช้ในการขอค่า และกำหนดค่าตามลำดับ

สุดท้าย Method ชื่อ toString()
ทำหน้าที่คืนค่าชื่อของจังหวัด

จำได้มั้ยคะว่าในตอนที่ 3 เราส่งข้อมูลอะไรมาบ้าง ?
เราส่ง id และ nameTH มาค่ะ
จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันกับคลาส Province.java เลยนะคะ
นั่นเป็นเพราะหน้าที่ของมันค่ะ

เมื่อเราดึงข้อมูลจาก Server มาได้แล้ว
เราจะเก็บข้อมูลที่เราดึงมาทั้งหมดไว้ใน instance ของ คลาสนี้
ดังนั้น สิ่งที่ส่งมา กับคลาสที่จะมารับข้อมูล
ต้องมีความสอดคล้องกันค่ะ

ในตอนต่อไปเราจะสร้างคลาส HttpClient กันแล้วนะคะ
แล้วพบกันค่ะ รับรองสนุกแน่นอน ^_^


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)
ตอนที่ 2 เตรียมฐานข้อมูล (Create Database, Table, Insert Data)
ตอนที่ 3 เตรียม API (Application Programming Interface)
ตอนที่ 4 สร้างโปรเจ็กต์ และเตรียม DTO (Data transfer Object)
ตอนที่ 5 สร้างคลาส HTTPClient (Connect HTTP Protocol)
ตอนที่ 6 สร้างคลาส Constants
ตอนที่ 7 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม (Design Application)
ตอนที่ 8 เขียนโค้ดการเชื่อมต่อและแสดงผล (Coding)
ตอนที่ 9 ทดสอบโปรแกรม (Test Application)
ตอนที่ 10 สรุป (Summary)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|