Http Get Data ตอนที่ 7

หลังจากทำงานเบื้องหลังมานาน
วันนี้ได้เวลาของการทำงานเบื้องหน้าแล้วค่ะ
ยังจำไฟล์ main_activity.xml ได้มั้ยคะ ?

วัตถุประสงค์ของ app เราคือ แสดงรายชื่อจังหวัดภาษาไทย
โดยแสดงเเป็น ListView หรือรายการ
การแสดงข้อมูลนั้นเราจะต้องทำผ่าน Adapter
ซึ่งเราจะออกแบบ ListView แต่ละรายการผ่าน layout

ดังนั้นเราจะสร้างไฟล์ layout_ptovince.xml ขึ้นมา
แต่ไม่ได้ออกแบบอะไรมากมาย มีแค่ TextView 1 ตัว
คือใช้แสดงชื่อจังหวัดเพียงแค่นั้น

โดยโค้ดทั้งหมดมีดังนี้ค่ะ

ในมุมมอง Design จะได้ภาพดังนี้

mystou-com-hgd-7-1

ในมุมมอง Design จะได้ภาพดังนี้

mystou-com-hgd-7-2

ในตอนต่อไปจะเป็นด่านอรหันต์แล้วนะคะ
เราได้สร้างสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดขึ้นมาแล้ว
มันจะมารวมตัวกันทำงานได้อย่างไร ?
ติตามได้ในตอนต่อไปค่ะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)
ตอนที่ 2 เตรียมฐานข้อมูล (Create Database, Table, Insert Data)
ตอนที่ 3 เตรียม API (Application Programming Interface)
ตอนที่ 4 สร้างโปรเจ็กต์ และเตรียม DTO (Data transfer Object)
ตอนที่ 5 สร้างคลาส HTTPClient (Connect HTTP Protocol)
ตอนที่ 6 สร้างคลาส Constants
ตอนที่ 7 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม (Design Application)
ตอนที่ 8 เขียนโค้ดการเชื่อมต่อและแสดงผล (Coding)
ตอนที่ 9 ทดสอบโปรแกรม (Test Application)
ตอนที่ 10 สรุป (Summary)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|