Http Get Data ตอนที่ 8

ในตอนนี้ เราจะได้เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับทุก ๆ ไฟล์ที่สร้างไว้แล้ว
การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ OOP เป็นอะไรที่ต้องวางแผน
เราคิด และ ออกแบบ เสร็จแล้วค่อยลงมือเขียนโปรแกรม
นั่นหมายความว่า เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำอยู่
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย…

เรามาเริ่มต้นกันที่ไฟล์ MainActivity.java
ที่เมธอด onCreate(…) เราจะสร้างเมธอดต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

แต่ละเมธอดมีหน้าที่ดังนี้

matchingView() จับคู่ Attribute กับ id ที่หน้า View

crateInstance() สร้าง Instance

setMyAdapter() เซ็ตค่า Adapter

clearData()
เคลียร์ข้อมูล

showProvince()
เชื่อมต่อ HTTP, ส่ง URL ที่ต้องการข้อมูลไป, จะได้รับข้อมูลมา
สร้าง Instance จากคลาส Province.java มารับข้อมูลไว้
และสั่งให้ Adapter เปลี่ยนแปลงเมื่อข้อมูลเปลี่ยนไป

setOnclick() แสดง id จากฐานข้อมูล คลิกที่จังหวัดใด ๆ

โค้ดทั้งหมดเป็นดังนี้ค่ะ

ตอนนี้โครงสร้างโปรเจ็คของเราจะเป็นดังภาพนี้นะคะ

mystou-com-hgd-8-1

ในตอนต่อไปเราจะทดสอบ app ที่เราเขียนขึ้นมา
ซึ่งจะต้องไปเปิด permission internet ด้วย
ใครจะเจอปัญหาอะไรบ้าง พูดคุยกันได้นะคะ ^_^


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)
ตอนที่ 2 เตรียมฐานข้อมูล (Create Database, Table, Insert Data)
ตอนที่ 3 เตรียม API (Application Programming Interface)
ตอนที่ 4 สร้างโปรเจ็กต์ และเตรียม DTO (Data transfer Object)
ตอนที่ 5 สร้างคลาส HTTPClient (Connect HTTP Protocol)
ตอนที่ 6 สร้างคลาส Constants
ตอนที่ 7 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม (Design Application)
ตอนที่ 8 เขียนโค้ดการเชื่อมต่อและแสดงผล (Coding)
ตอนที่ 9 ทดสอบโปรแกรม (Test Application)
ตอนที่ 10 สรุป (Summary)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|