Android Studio การเปลี่ยนชื่อ app

ชื่อ Application คือ อะไร ? เวลาเราดาวน์โหลด app ต่าง ๆ มาติดตั้งลงเครื่อง เราก็จะได้ภาพและชื่อ app นั้นมาดังภาพ…

01-mystou-com-android-app-name

เราสามารถเปลี่ยนชื่อ app ที่เราสร้างได้โดยการไปที่ไฟล์ AndroidManifest.xml

02-mystou-com-android-app-name

เปิดไฟล์ขึ้นมาจะเห็นตำแหน่งชื่อ app ตามภาพ

03-mystou-com-android-app-name

เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฏดังนี้

04-mystou-com-android-app-name

หมายความว่าข้อความนี้ถูกดึงมาจากไฟล์ strings
โดยมีชื่อแท็กคือ app_name
เราต้องตามหาไฟล์ชื่อ strings.xml

05-mystou-com-android-app-name

แล้วเปิดไฟล์ strings.xml ขึ้นมา
มองหาแท็ก app_name

06-mystou-com-android-app-name

เมื่อเจอแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อ app เราได้ตามต้องการ
เช่นเปลี่ยนชื่อเป็น MyApp

07-mystou-com-android-app-name

เมื่อทำการรันดูชื่อ app ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนด

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|