Android Studio : การเปลี่ยน Minimum SDK

Minimum SDK คือเวอร์ชั่น (version) API ต่ำสุดที่จะให้ app รองรับการทำงาน…

เราสามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่นได้ ในการเลือกเวอร์ชั่นนั้นควรจะเลือกตามที่คนส่วนใหญ่ใช้งานกัน
หรือตามความต้องการของลูกค้า แต่ก็ไม่ควรใช้เวอร์ชั่นต่ำเกินไป
เพราะจะทำให้ใช้ function ใหม่ ๆ ไม่ได้

เราสามารถกำหนด Minimum SDK หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ที่ไฟล์ build.gradle

01-mystou-com-android-minimum-sdk

เปิดไฟล์ขึ้นมาจะพบโค้ดต่าง ๆ ดังนี้

02-mystou-com-android-minimum-sdk

ในส่วนของ defaultConfig จะมี minSdkVersion อยู่สามารถแก้ไขได้ตามต้องการค่ะ

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|