Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword

ในที่สุดก็มาถึงตอนสุดท้ายในเรื่องของ Model แล้วนะคะ สำหรับเมธอดสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของการใช้คำค้นในการค้นหาหนังสือค่ะ โดยเราสามารถใช้คำค้น (keyword) ในการค้นหาหนังสือจาก ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และรายละเอียดจากหนังสือได้…

basic_javaweb_12_01

ภาพที่ 1 ระบบหน้าบ้าน ค้นหาหนังสือ

จากภาพที่ 1 เรากรอกคำค้นแล้วกดค้นหาหนังสือ ก็จะปรากฏหนังสือที่มีคำที่เราใช้ค้นหา ตอนที่เราคลิกปุ่ม “ค้นหาหนังสือ” เมธอด getByKeyword() จะถูกเรียกให้ทำงานพร้อมกับทำการรับค่าคำค้นเข้ามาใช้ในการค้นหาและคืนค่าผลลัพธ์กลับไป มาดูโค้ดกันค่ะ

basic_javaweb_12_02

ภาพที่ 2 โค้ดจากไฟล์ BookDaoImpl.java | Method getByKeyword()

ก่อนจะเขียนโค้ดทดสอบ ลองไปเพิ่มหนังสือลงในตาราง Book ก่อนก็ได้นะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

basic_javaweb_12_03

ภาพที่ 3 ข้อมูลในตาราง Book

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็มาทดสอบกันเลยนะคะ สร้าง Java Main Class… ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า TestGetByKeyword.java เก็บเอาไว้ใน Package test และเขียนโค้ดทดสอบดังนี้

basic_javaweb_12_04

ภาพที่ 4 โค้ดในไฟล์ TestGetByKeyword.java

basic_javaweb_12_05

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์

สรุปโค้ดในบทความนี้


>>> เรียนรู้ MVC ด้วย โปรเจ็กต์ Basic JavaWeb

ภาคที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)

Basic JavaWeb ตอนที่ 1 Introduction
Basic JavaWeb ตอนที่ 2 Overview
Basic JavaWeb ตอนที่ 3 Structure

ภาคที่ 2 Model (ส่วนติดต่อกับข้อมูล)
Basic JavaWeb ตอนที่ 4 Connection Datebase
Basic JavaWeb ตอนที่ 5 Create Model
Basic JavaWeb ตอนที่ 6 Create DAO
Basic JavaWeb ตอนที่ 7 Method getAll()
Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert()
Basic JavaWeb ตอนที่ 9 Method isUpdate()
Basic JavaWeb ตอนที่ 10 Method isDelete()
Basic JavaWeb ตอนที่ 11 Method getById()
Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword()

ภาคที่ 3 Controller และView (ส่วนของการควบคุมการทำงานและการแสดงผล)

ออกแบบ Template
– HTML
– CSS
– JavaScript
– JSP (EL, JSTL)

เชื่อมต่อ Controller และ View

เชื่อมต่อ Model -> Controller -> View

สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|