Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert

ในบทความที่แล้วเราได้ทดลองเพิ่มข้อมูลโดยการเข้าไปเพิ่มที่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเลย ในความเป็นจริงเราไม่ทำแบบนั้น แต่เราจะสร้างหน้าจอกราฟิกส์(graphics)ขึ้นมา…

แล้วเขียนโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมานั้นลงไปเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูลแทน ลองดูภาพที่ 1 ประกอบนะคะ
basic_javaweb_8_01

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการรับค่าและบันทึกข้อมูลหนังสือลงตาราง

จากภาพที่ 1 เราก็ยังคงมองมันในรูปแบบ MVC เหมือนเดิม ตอนนี้เรากำลังพัฒนาในส่วนของ DAO ยังไปไม่ถึง Controller และ View ไม่ต้องห่วงค่ะ เราสามารถจำลองหรือทดสอบการเพิ่มข้อมูลได้ในส่วนของคลาสที่มีเมธอด main ลองสร้าง Java Main Class… ขึ้นมาตั้งชื่อว่า TestInsert.java เก็บไว้ภายใต้ Package test และเขียนโค้ดลงไปดังภาพที่ 2 ค่ะ

basic_javaweb_8_02

ภาพที่ 2 จำลองข้อมูลที่จำนำไปเก็บในตาราง Book

เมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็มาเขียนโค้ดในเมธอด isInsert(Book book) กันค่ะ ดูโค้ดต่าง ๆ ได้ตามภาพด้านล่าง

basic_javaweb_8_04

ภาพที่ 3 โค้ดเมธอด isInsert() ในคลาส BookDaoImpl.java

basic_javaweb_8_04

ภาพที่ 4 โค้ดเมธอด isInsert() ในคลาส BookDaoImpl.java (ต่อ)

ในภาพที่ 2 ในเมธอด main เราได้สร้างออบเจ็กต์ Book พร้อมกับเตรียมข้อมูลที่จะใช้บันทึกลงฐานข้อมูลเอาไว้แล้ว ต่อไปเราจะสร้างออบเจ็กต์ของคลาส DAO เพื่อเรียกใช้งานเมธอด isInsert(Book book) และส่งออปเจ็กต์ Book ที่ถูกกำหนดค่าต่าง ๆ เอาไว้แล้วส่งไปให้เมธอด isInsert(Book book) นำไปใช้งานด้วย ลองดูภาพด้านล่างค่ะ

basic_javaweb_8_05

ภาพที่ 5 โค้ดเมธอด main ในคลาส TestBook.java

จากภาพที่ 5 หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ลองไปดูข้อมูลในตาราง Book ในฐานข้อมูลด้วยนะคะว่ามีข้อมูลลงไปบันทึกไว้แล้วจริง ๆ หรือเปล่า บางทีถ้าเราใช้คำสั่ง if ผิดพลาด ไปกำหนดค่าที่ผิดให้มีค่า true หรือเผลอไปกำหนดค่าที่ถูกไปเป็นค่า false ก็จะทำให้การประมวลผลผิดไปจากความเป็นจริงได้ ถ้ายังมองการทำงานของเมธอดนี้ไม่ออก ลองตั้งใจดูภาพที่ 6 แล้วคิดตามอย่างมีสตินะคะ

basic_javaweb_8_06

ภาพที่ 6 ตัวอย่างภาพการทำงานของเมธอด isInsert()

คำกล่าวที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะ บ่อยครั้งที่เราอ่านอะไรแล้วไม่เข้าใจในครั้งแรก จงอย่างท้อแท้ อย่าสิ้นหวัง อย่าคิดว่าเราคงไม่มีหัวด้านนี้ ทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ เราเพียงแค่ยังพยายามกับมันไม่มากพอแค่นั้นเอง ถ้าวันนี้คุณอ่านไม่รู้เรื่องก็ไปพักผ่อนก่อนนะคะ พักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาสู้กับมันใหม่ กว่าเราจะรู้เรื่องหรือเข้าใจอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่เสี้ยวนาที บางอย่างใช้เวลาเป็นปีเลยก็มี ถ้าคุณรักในการพัฒนาโปรแกรมก็จงพยายามต่อไปค่ะ ภาพที่ 7 เราปรับโค้ดในเมธอด main นิดหน่อยนะคะ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และไม่ต้องประกาศตัวแปรใหม่ ปิดท้ายด้วยภาพข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเช่นเคย บทความต่อไปเราจะไปพบกับเมธอด isUpdate(Book book) ค่ะ

basic_javaweb_8_08

ภาพที่ 7 ปรับโค้ดบางส่วนในเมธอด main ของไฟล์ TestInsert.java

basic_javaweb_8_07

ภาพที่ 8 ตัวอย่างข้อผิดพลาดของเมธอด isInsert() ที่อาจจะเกิดขึ้น


>>> เรียนรู้ MVC ด้วย โปรเจ็กต์ Basic JavaWeb

ภาคที่ 1 ภาพรวมของระบบ (Overview)

Basic JavaWeb ตอนที่ 1 Introduction
Basic JavaWeb ตอนที่ 2 Overview
Basic JavaWeb ตอนที่ 3 Structure

ภาคที่ 2 Model (ส่วนติดต่อกับข้อมูล)
Basic JavaWeb ตอนที่ 4 Connection Datebase
Basic JavaWeb ตอนที่ 5 Create Model
Basic JavaWeb ตอนที่ 6 Create DAO
Basic JavaWeb ตอนที่ 7 Method getAll()
Basic JavaWeb ตอนที่ 8 Method isInsert()
Basic JavaWeb ตอนที่ 9 Method isUpdate()
Basic JavaWeb ตอนที่ 10 Method isDelete()
Basic JavaWeb ตอนที่ 11 Method getById()
Basic JavaWeb ตอนที่ 12 Method getByKeyword()

ภาคที่ 3 Controller และView (ส่วนของการควบคุมการทำงานและการแสดงผล)

ออกแบบ Template
– HTML
– CSS
– JavaScript
– JSP (EL, JSTL)

เชื่อมต่อ Controller และ View

เชื่อมต่อ Model -> Controller -> View

สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|