Java ออบเจ็กต์ (Object) คืออะไร

ในหัวข้อที่ผ่านมา เรื่อง “คลาส (class) คืออะไร” เราได้สร้างคลาส Employees.java ขึ้นมา รวมถึงได้สร้าง ออบเจ็กต์ (object) กันไปบ้างแล้ว กระบวนการสร้างออบเจ็กต์อยู่ในคลาส TestEmp.java ภายใต้เมธอด main ซึ่งมีคำสั่งดังนี้ Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 7 (DAO)

ได้เวลาแก้ไขโค้ดแล้ว  Yo!Yo!  หลังจากที่เกริ่นเอาไว้จากตอนที่ผ่านมา เราจะเพิ่มส่วนของ DAO หรือ Data Access Object ลงไปในโปรแกรมของเราค่ะ

Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 6 (ทดสอบโปรแกรม)

ในตอนนี้เราจะทำการ Run และทดสอบโปรแกรมตามกรณีต่าง ๆ ดูนะคะว่า จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หรือว่าจะพบข้อผิดพลาดให้ต้องตามไปแก้ไขหรือเปล่า ? มาดูพร้อมกันเลยค่ะ

Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 5 (Controller)

บทความนี้เราจะเขียนคำสั่งใน Controller (แถมไฟล์ Service ด้วย) ชื่อไฟล์ของเราคือ ContactsController.java ภายในคลาสนี้เราจะเขียนคำสั่งเชื่อมต่อทั้งส่วนของ View และ Model รับรองสนุกแน่! เริ่มกันเลยค่ะ Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 4 (View)

ในตอนที่ผ่านมาจบเรื่อง Model ไปแล้ว เรากำลังเรียนเรื่อง MVC กันอยู่ ทายซิว่าตัวต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไร ?…. เฉลย…. V  หรือ View ค่ะ เราจะออกแบบหน้าจอและตั้งชื่อตัวแปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 3 (Model)

ในการสร้าง Model หรือคลาสที่จะใช้เป็นตัวแทนออบเจ็กต์ของข้อมูล มีวิธีการสร้างง่าย ๆ โดยการตั้งชื่อตัวแปรต่าง ๆ ตามรายชื่อคอลัมน์ในตารางที่เราสร้างเอาไว้แล้ว จากโครงสร้างตารางของเราเป็นดังนี้

Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 2 (Database)

มาต่อกันเลยนะคะ สร้างฐานข้อมูลขึ้นมา และสร้างตารางชื่อ Contacts เราจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้คือ รหัส(id), ชื่อ(name), เบอร์โทรศัพท์(phone) และที่อยู่อีเมล์(email) โดยมีโครงสร้างตารางดังต่อไปนี้

Read More

ตัวอย่างโปรเจ็กต์แบบ MVC ตอนที่ 1 (ภาพรวม)

หลังจากที่เราได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ GUI ในภาษา Java มาพอสมควรแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ MVC อย่างจริงจังกันแล้วค่ะ เราจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างของโปรเจ็กต์ดังนี้

Read More

MVC Basic ตอนที่ 2 การดึง JTextField มาทำงานที่ Controller

ตอนที่แล้ว เราได้ทำการดึง JButton มาทำงานที่ Controller แล้ว คราวนี้ก็ถึงคิวของ JTextField บ้าง มาดูกันค่ะว่าอันไหนจะง่ายกว่ากัน ^^

Read More