ติดตั้ง JDK (Java Development Kit ) ใน 5 ขั้นตอน

        ก่อนจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Java จะต้องทำการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้พร้อมในการเขียนโปรแกรม นั่นคือการติดตั้ง JDK หรือ Java Development Kit ซึ่งก็คือชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java Read More

Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 5

        การปรับปรุงแก้ไขวิธีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม ง่ายในการอ่าน ง่ายในการทำความเข้าใจ Read More

Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 4

        การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ (OOP) เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรม Read More

Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 3

      ได้เวลาลงมือเขียนโปรแกรมกันแล้ว เย้! เปิด NetBeans IDE ขึ้นมารอเลยนะคะ สิ่งที่อยากจะแนะนำคือ ให้ลองกวาดสายตาอ่านบทความคร่าว ๆ ให้จบก่อนรอบนึ่ง Read More

Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 2

        ในตอนที่ 2 นี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้นคราว ๆ ของขั้นตอนในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database) กับภาษาจาวา (Java) มันอาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อ เพราะหลายคนอาจจะอยากลงมือเขียนโปรแกรมมากกว่า Read More

Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 1

        การเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น อาจจะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขา เพราะความรู้ที่ใช้นั้นไม่ได้อยู่เฉพาะในกรอบของภาษา Java อีกต่อไป Read More