Basic JavaWeb ตอนที่ 2 Overview

จากตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกันเอาไว้ว่าโปรเจ็กต์ Basic_JavaWeb ของเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับหนังสือ คำว่าจัดการในที่นี้ก็คือ เพิ่ม ลบ แก้ไข ฯลฯ ผ่านทางหน้าเว็บ
Read More

Basic JavaWeb ตอนที่ 1 Introduction

เคยรู้สึกเหมือนกันไหมว่าการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมจาก Syntax หรือ ไวยากรณ์นั้นเป็นอะไรที่น่าเบื่อ แม้ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเรียนก็ตาม
Read More

Java การสร้างโฟล์เดอร์ 2

ในเรื่องที่แล้ว Java การสร้างโฟล์เดอร์ 1 เราได้เขียนโปรแกรมสร้างและลบโฟล์เดอร์กันแล้ว ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องของโค้ดที่อยู่ในไฟล์ ManageFolder.java ค่ะ…
Read More

Java Web MVC ตอนที่ 10 สรุป

ในที่สุดก็มาถึงบทสรุปของบทความนี้แล้ว พอจะมองภาพของ MVC ใน Java Web ออกหรือยังคะ ? ถ้ามองออกแล้วก็คงจะเห็นประโยชน์ของมันด้วย MVC เป็นเพียงแค่ Design Pattern ตัวหนึ่งเท่านั้น ในการทำงานจริง ๆ เราอาจจะไม่ได้ใช้แค่รูปแบบ MVC เพียงรูปแบบเดียว… Read More

Java Web MVC ตอนที่ 7 เพิ่มข้อมูล

ในบทความนี้เราจะสร้างหน้าเว็บขึ้นมาเพื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งไปให้ Controller หรือ Servlet นำไปบันทึกลงตารางในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 1

Read More

Java Web MVC ตอนที่ 5 Controller และ View

Controller เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยควบคุมการทำงานและรับคำสั่งจากผู้ใช้ว่าจะให้ทำอะไร ตอนนี้เรากำลังจะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง ผู้ใช้จะต้องเป็นคนสั่งให้ Controller ทำงาน เพราะฉะนั้นเราไปที่หน้า index.jsp ก่อนและพิมพ์โค้ดลงไปดังนี้…

Read More