ตอนที่ 9 PHP & PDO : การดึงข้อมูลตามเงื่อนไข

การใช้ prepare() เราจะกำหนดชื่อตัวแปรเอาไว้ในคำสั่ง SQL
แล้วมากำหนดค่าให้มันใน array ตอนสั่ง execute()

เช่น เราต้องการจะดึงข้อมูลหนังสือหมายเลข id = 3 ขึ้นมา
จะสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้
Read More

ตอนที่ 8 PHP & PDO : การกำหนดค่า fetch_style

fetch_style ในเบื้องต้นที่เราจะศึกษามี 4 ประเภท คือ

1. FETCH_ASSOC : แสดงอาเรย์ที่มีชื่อคีย์เป็นชื่อคอลัมน์ของตาราง
2. FETCH_NUM : แสดงอาเรย์ที่มีชื่อคีย์เป็นตัวเลข
3. FETCH_BOOTH : แสดงทั้งข้อ 1 และข้อ 2 (default)
4. FETCH_CLASS : แสดงข้อมูลตามชื่อ Attribute ของ Object (ได้ Object ไม่ใช่ Array )
แทนชื่อคอลัมน์ เราสามารถสร้างเมธอดกำหนดการแสดงผลได้
Read More

ตอนที่ 7 SQL : การเรียงผลลัพธ์ (ORDER BY)

ในการดึงข้อมูลมาแสดงผล
บางครั้งเราต้องการเรียงลำดับข้อมูล
ตามความต้องการบางอย่าง
เช่น เราอยากจะเรียงข้อมูลตามราคา (price) หนังสือ
จากมากไปหาน้อย (DESC)
Read More

ตอนที่ 5 PHP & PDO : การดึงข้อมูลในตารางมาแสดงผลทั้งหมด

หลังจากที่เราเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้แล้ว
เราจะทำการดึงข้อมูลในตาราง book มาแสดงผลค่ะ
โดยข้อมูลในตารางเรามีดังนี้
Read More

ตอนที่ 4 PHP & PDO : เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

ตอนนี้เราได้สร้างฐานข้อมูลชื่อ “php_pdo” ขึ้นมาแล้วนะคะ
ภายในฐานข้อมูลมีตาราง 1 ตาราง ชื่อ “book
ในตาราง “book” มีข้อมูลอยู่จำนวนหลายแถว (row)
Read More

ตอนที่ 3 phpMyAdmin : เพิ่มข้อมูลลงในตาราง

หลังจากสร้าง ฐานข้อมูล (Database) ชื่อ “php_pdo
และสร้างตาราง (Table) ชื่อ “book” แล้ว
เรามาเพิ่มข้อมูลลงในตาราง “book” กันค่ะ
ถ้าไม่อยากเพิ่มที่ละแถวก็คัดลอกโค้ดนี้ไปวางในเมนู SQL ได้เลยค่ะ
Read More

ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table)

เมื่อเรามีฐานข้อมูล “php_pdo” เอาไว้เก็บตารางแล้ว
เราก็มาสร้างตารางเอาไว้เก็บ “ข้อมูล” กันค่ะ
คลิกเข้าไปในฐานข้อมูล “php_pdo
สร้างตารางชื่อ “book” ขึ้นมา มี 4 คอลัมน์
คลิกที่ปุ่ม “Go
Read More

ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล

หลังจากทำการจำลองเครื่องเป็น Server แล้ว (หรือใช้ Hosting จริง)
เราก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างฐานข้อมูล (Database) กันค่ะ
เมื่อเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin แล้ว คลิกที่เมนู “Database
Read More