3 วิธีในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object

ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) นั้น

ทุก ๆ ออบเจ็กต์ที่เกิดขึ้นมา จะต้องมีค่าพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ

วันนี้เรามี 3 วิธี มาแนะนำในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์

 

1. กำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทาง reference

ในกรณีที่เราสร้างคลาส Books.java ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดโค้ดดังนี้

 

เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object ได้ดังต่อไปนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

แต่โดยทั่วไปแล้วการออกแบบคลาสที่ดี จะไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงตัวแปรได้โดยตรง

หรือจะต้องกำหนดให้ fields (ตัวแปร / variable) ต่าง  ๆ

มีการเข้าถึงแบบ private (ใช้งานได้เฉพาะในคลาสตัวเองเท่านั้น)

ดังนั้น ลองดูวิธีต่อไปค่ะ

 

2. กำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทางเมธอด (method)

ในกรณีที่เราสร้างคลาส Books.java ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดโค้ดดังนี้

 

เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object ได้ดังต่อไปนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

วิธีนี้เราเรียกเมธอด setData(…) เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรต่าง ๆ

 

3. กำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทาง constructor

ในกรณีที่เราสร้างคลาส Books.java ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดโค้ดดังนี้

 

เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object ได้ดั้งต่อไปนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

วิธีนี้เราใช้ constructor ในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object

ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุด

ใครชอบแบบไหน อย่างลืมนำไปประยุกต์ใช้นะคะ 🙂

 

สรุป

ทุก ๆ ออบเจ็กต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งาน

จะต้องถูกกำหนดค่าให้พร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ

เพราะ Java มีการเข้าใช้งาน object แบบ thread

หมายความว่าออบเจ็กต์ใด ๆ จะถูกเข้าใช้งานก่อนก็ได้

หากมีการเข้าใช้งานออบเจ็กต์ก่อนที่จะถูกกำหนดค่า

จะทำให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้


อ้างอิง: Link


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|