Java abstract method

    abstract method คือเมธอดที่อยู่ใน abstract class เป็นเมธอดปล่าว ๆ มีแต่หัวของเมธอด ไม่มี { }

ตัวอย่าง : abstract method

    เราใช้ abstract class ในการสร้างให้เป็นคลาสแม่ ในคลาสแม่อาจจะมีเมธอดที่ต้องการให้คลาสลูกสืบทอดไป เพื่อเขียนการทำงานของตัวเองตามต้องการ

    เราจะสร้างเมธอดแบบนี้เป็น abstract method คือไม่มี { } มีแค่หัวของเมธอดเท่านั้น เมื่อคลาสลูกมาทำการสืบทอด ก็จะต้อง implements abstract method ไปทั้งหมด

    ก่อนใช้งานจะต้องเขียนคำสั่งต่าง ๆ ภายใน abstract method ที่ implements มา เพื่อให้เมธอดสามารถทำงานได้จริง ตามความต้องการของคลาสลูกหลานนั้น ๆ

ตัวอย่าง : การสืบทอด abstract method ไปใช้งาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|