Java การกำหนดการเข้าถึงตัวแปร

    Access Modifiers เป็นการกำหนดหรือควบคุมการเข้าถึง สำหรับตัวแปร (variable) เราสามารถกำหนดการมองเห็น (visibility) ได้ มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ

public สามารถมองเห็นได้จากทุกแพกเกจ
private ใช้ได้แค่ในออบเจ็กต์ของตัวเองเท่านั้น
protected ถ้าอยู่ในแพกเกจเดียวกัน จะเหมือนกับ default
ถ้าคนละแพจกันจะเหมือน private
แต่เราใช้ protected ในกรณีที่มีการสืบทอด (inheritance)
เพื่ออนุญาตให้ลูกหลานเอาไปใช้ได้
default ใช้ได้แค่ในแพกเกจของตัวเองเท่านั้น
(หมายถึงไม่ระบุอะไรหน้าประเภทตัวแปร)

ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปรต่าง ๆ

    การกำหนดการเข้าถึงตัวแปร เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Object ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงโค้ดอยู่ตลอดเวลา

    ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาเลือกกำหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม แต่ก็ควรจะเริ่มต้นประกาศตัวแปรเป็นแบบ private ไว้เสมอ หากจำเป็นต้องให้ Object อื่นเข้าถึงค่าข้อมูลค่อยทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|