การสร้างออบเจ็กต์โดยไม่ระบุชื่อ

ในการสร้างออบเจ็กต์โดยทั่วไปนั้น เราจะประกาศตัวแปร ตั้งชื่อออบเจ็กต์

และเรียกออบเจ็กต์นั้นว่า reference หรือชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์นั้น ๆ

 

เช่น กรณีเรามีคลาส Calculator.java

ที่มีเมธอดในการคำนวนสูตรคูณ โดยให้ผู้ใช้ส่งตัวเลขเข้ามา

แล้วโปรแกรมจะคำนวณผลคูณให้ ดังนี้

 

ที่คลาส Main.java มีการเรียกใช้งานตามปกติดังนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

ในกรณีที่เราสร้างออบเจ็กต์มาใช้งานเพียงครั้งเดียว

ไม่ได้ใช้ค่าการอ้างอิงต่อ เราสร้างมารถสร้างออบเจ็กต์

แบบไม่ระบุชื่อ และเรียกช้งานเมธอดได้ ดังนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

อีกตัวอย่างหนึ่ง

ในกรณีที่เรามีคลาส Employee.java ดังนี้

 

เราสามารถสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Employee.java

แบบไม่ระบุชื่อ ขึ้นมาทดสอบโปรแกรมได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

สรุป

Anonymous object หรือ ออบเจ็กต์ที่ไม่ระบุชื่อ

เหมาะสำหรับการสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมาใช้งานเพียงครั้งเดียว

หรือไม่ต้องการใช้ค่าการอ้างอิงของออบเจ็กต์ในการทำงานอื่น ๆ


อ้างอิง: Link


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|