Java เมื่ออ้างอิงเกินขอบเขตของ array

    การอ้างอิงเกินของเขตของ array หมายถึง การเรียกใช้งานอาเรย์เกินขอบเขตของอาเรย์

    เช่น เรามีขนาดของ array = 3 นั่นหมายความว่า เรามี index ของอาเรย์ ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 2 ถ้าเราสั่งให้แสดงผลตำแหน่งที่มากกว่า 0 ถึง 2 จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่าง

ตัวอย่าง : การอ้างอิงเกินของเขตของ array

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-42-1

    เกิด Exception ชื่อ ArrayIndexOutOfBoundsException

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|