Java ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ array

    array หรือ อาเรย์ เป็น ชุดของตัวแปร (variable) ที่เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันในลักษณะที่เรียงลำดับต่อเนื่องกัน” อาเรย์ จะแตกต่างจากการประกาศใช้งานตัวแปรแบบพื้นฐานทั่ว ๆ ไป ที่ในการประกาศใช้งานแต่ละครั้งจะมีตำแหน่งในหน่วยความจำไม่ต่อเนื่องกัน หรืออยู่แบบกระจัดกระจาย

    ในขณะที่ตัวแปรประเภท อาเรย์ ประกาศเพียงครั้งเดียว แต่เก็บข้อมูลประเภทเดียวกันได้หลายตัว และเรียงลำดับต่อเนื่องกันไป

เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า ในภาษาจาวา
แบ่งชนิดข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน
2. ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง

    โดยชนิดแบบพื้นฐานก็มี 8 ชนิด คือ char, byte, short,int, long, float, double และ boolean ส่วนชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง จะเป็นพวก Object, Interface, Abstract เป็นต้น

    ในส่วนของ array ก็ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ ข้อมูลที่จะถูกเก็บภายใน array นั้น มี 2 แบบ

1. ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน
2. ชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง

    แปลความหมายง่าย ๆ คือ array แบบพื้นฐานก็จะเก็บข้อมูลชนิดแบบพื้นฐาน ส่วน array แบบอ้างอิงก็คือ array ที่เก็บข้อมูลแบบอ้างอิง ง่าย ๆ แค่นี้แหละค่ะ ลองพิจารณาตัวอย่างโค้ดด้านล่างนะคะ 🙂

ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปร array และกำหนดค่าชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน

ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปร array และกำหนดค่าชนิดข้อมูล Object

 

    เราใช้ประโยชน์จาก array เวลาที่ต้องการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันเป็นจำนวนมาก ข้อมูลมีการเรียงลำดับ จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการส่งข้อมูลแบบ array ทำให้เราสามารถส่งข้อมูลเป็นชุดได้

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|