Java ความหมายของ Attribute

    Attribute คือสมาชิกที่อยู่ในคลาส บางครั้งเราเรียกมันว่า ตัวแปร (variable) ทำหน้าที่ในการเก็บค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาประมวลผล
ตัวอย่าง :
Attribute อยู่ในคลาส Book

จากโค้ดจะเห็นว่าเรามีตัวแปร 2 ตัวคือ

title ใช้ในการเก็บข้อมูลชื่อหนังสือ
price ใช้ในการเก็บราคาหนังสือ

    เวลาเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อประมวลผลอะไรสักอย่าง เราจะต้องนำข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บเอาไว้ในตัวแปร เพื่อให้ข้อมูลนั้น ๆ สามารถถูกประมวลผลได้ ในตัวอย่างนี้ เราสามารถนำข้อมูล title คือชื่อหนังสือ และ price คือราคาของหนังสือมาทำการประมวลผลต่าง ๆ ได้ ตามความต้องการ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|