Java Basic: การใช้คำสั่ง if…else

if…else เป็นคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มคำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก เราใช้คำสั่ง if…else เพื่อจะตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่าง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานหลังคำสั่ง if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานหลังคำสั่ง else

รูปแบบคำสั่ง if…else

java_basic_if_else_01

เห็นหน้าตาคำสั่ง if…else แล้วรู้สึกว่าจะคล้าย ๆ คำสั่ง if เลยนะคะเพียงแต่ว่าเพิ่มในส่วนของ else ขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมมีโอกาสได้ทำงานในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ ตรวจสอบเพียงเงื่อนไขเดียว แต่มี 2 ทางเลือกให้ทำ

เงื่อนไขคืออะไร ?

หากผู้อ่านยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “เงื่อนไข” ลองกลับไปอ่านเรื่อง คำสั่ง if ก่อนนะคะ จะได้ไม่ งง เดี๋ยวหัวข้อต่อไปลงมือเขียนโปรแกรมซึ่งจะเป็นโค้ดต่อยอดจากบทความเรื่อง “การใช้งานคำสั่ง if ค่ะ

ลงมือเขียนโปรแกรม

ในเรื่อง “การใช้คำสั่ง if” ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมครั้งที่ 2 เราเขียนโค้ดในการตรวจสอบคะแนน โดยการรับค่าเข้ามาจากแป้นพิมพ์เอาไว้ดังนี้

ลองมาเพิ่มคำสั่งในส่วนของ else ลงไป เพื่อให้โปรแกรมทำงานในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จบ้างดีกว่า หมายความว่า

ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ (>= 70) โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “คุณสอบผ่าน” ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ซึ่งก็คือคะแนนสอบน้อยกว่า 70 คะแนน โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “คุณสอบไม่ผ่าน พยายามต่อไปนะคะ

มาดูโค้ดกันดีกว่าค่ะ

เมื่อสั่ง Run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_07

ให้กรอกคะแนน 80 ลงไปหลังข้อความ “กรุณากรอกคะแนน : 80
และกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_08

ลอง Run ดูอีกครั้ง คราวนี้กรอกคะแนน 60 ลงไปแทน และกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_else_02

พัฒนาโปรแกรมครั้งที่ 1

ตอนนี้เราก็เริ่มเขียนโปรแกรมเป็นแล้วนะคะ ปัญหาของคนใจร้อนคือ…มีแต่โค้ดแบบนี้จะเขียนโปรแกรมสนุกได้ยังไง ? เรามาลองสร้างโปรแกรมหน้าตาสวย ๆ ขึ้นมาใช้งานดีกว่า ต่อยอดจากความรู้พื้นฐานการใช้งานคำสั่ง if…else นี้แหละค่ะ ความรู้แค่นี้ก็พร้อมที่จะต่อยอดไปเป็นนักพัฒนโปรแกรมขั้นเทพได้แล้ว 🙂  ลงมือกันเลยดีกว่า!!!

ไปที่โปรแกรม NetBeans เลือกสร้างไฟล์ JFrame Form ขึ้นมา ตั้งชื่อไฟล์ว่า “CheckScore.java” จากนั้นลาก Label, Text Field กับปุ่ม Button ไปวางเอาไว้ดังนี้ (จะทำสวยกว่านี้ก็ได้นะคะ 🙂 )

java_basic_if_else_03

ตั้งชื่อตัวแปรดังนี้
Text Field คือ textScore
Button คือ btnCheckScore

ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม “ตรวจคะแนนสอบ” เพื่อเข้าสู่หน้าเขียนโค้ดโปรแกรม และเขียนโค้ดต่อไปนี้ลงไป

เมื่อทดสอบสั่ง Run โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอดังนี้

java_basic_if_else_04

กรอกเลข 80 ลงไปและคลิกที่ปุ่ม “ตรวจคะแนนสอบ” จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_else_05

กดที่ปุ่ม “OK” ลบ 80 ทิ้งไปและพิมพ์ 60 ลงไปแทน จากนั้นกดปุ่ม ปุ่ม “ตรวจคะแนนสอบ” จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_else_06

คลิกที่ปุ่ม “OK” จะเห็นว่าค่าคะแนน 60 ยังค้างอยู่ ถ้าเราไม่อยากลบเอง ก็สามารถสร้างเมธอดขึ้นมาลบได้หลังจากที่โปรแกรมประมวลผลไปเรียบร้อยแล้ว กลับไปที่ไฟล์ CheckScore.java และสร้างเมธอด clearData() ลงไป โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้

ในเรียกใช้เมธอด clearData() ในคำสั่ง if…else ดังนี้

เรียบร้อยแล้ว!!! ลอง Run และใช้โปรแกรมดูใหม่นะคะ คราวนี้ไม่ต้องลบข้อมูลเองแล้ว YoYo

สรุป

คำสั่ง if…else เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก เราใช้งานคำสั่ง if…else ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างแต่มีผลลัพธ์ให้ทำ 2 ทางเลือก คือ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานหลังคำสั่ง if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมจะทำงานหลังคำสั่ง else

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|