Java Basic: การใช้คำสั่ง if

if เป็นคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มคำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก เราใช้คำสั่ง if เพื่อจะตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่าง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานหลังคำสั่ง if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำคำสั่งถัดไป

เงื่อนไขคืออะไร ?

ลองอ่านข้อมูลด้านล่างแล้ววงกลมคำตอบที่ถูกต้องว่า อะไรเป็นจริง อะไรเป็นเท็จ
java_basic_if_01
เฉลย
java_basic_if_02

รูปแบบคำสั่ง if

java_basic_if_03

คำว่า if เป็นภาษาอังกฤษ แปลว่า “ถ้า
ลองจับเงื่อนไขต่าง ๆ ลงไปใส่ในตำแหน่ง (เงื่อนไข) เราจะอ่านได้ดังนี้
if ( 50 < 60 ) อ่านว่า : ถ้า 50 น้อยกว่า 60

if ( 1 == 11 ) อ่านว่า : ถ้า 1 เท่ากับ 11

if ( 8 > 5 ) อ่านว่า : ถ้า 8 มากกว่า 5 เป็นต้น

ลงมือเขียนโปรแกรม

สร้างไฟล์ Test.java ขึ้นมา ภายในมีเมธอด main() เอาไว้ใช้ในการ Run โปรแกรม โดยโค้ดทั้งหมดมีดังนี้

หลังจากนั้นให้เพิ่มคำสั่ง if พร้อมกับเงื่อนไขที่ 1 ลงไปดังนี้

เมื่อ Run ดูผลลัพธ์จะได้ดังนี้

java_basic_if_04

ลองเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขที่ 2 ดูบ้าง

เมื่อ Run ดูผลลัพธ์จะได้ดังนี้

java_basic_if_05

จากผลลัพธ์จะเห็นว่า คำสั่งหลัง if หรือคำสั่งที่อยู่ในวงเล็บปีกกาหลัง if ไม่ทำงานเลย เนื่องจากเงื่อนไขเป็นเท็จ ทำให้โปรแกรมข้ามไปทำงานในบรรทัดต่อไป คือแสดงผลว่า “สิ้นสุดโปรแกรม………

แล้วเงื่อนไขที่ 3 จะได้คำตอบอะไรน้าา…? อันนี้ไม่เฉลยค่ะ ลองเขียนดูนะคะ ได้คำตอบยังไงแวะมาเล่าให้ฟังบ้างก็ได้ค่ะ 🙂

พัฒนาโปรแกรมครั้งที่ 1

จากโค้ดที่ผ่านมาในส่วนของ “เงื่อนไข” เราได้ใส่ค่าข้อมูลลงไปตรง ๆ เลย คราวนี้เราจะไม่เขียนแบบนั้นค่ะ แต่เราจะใส่ตัวแปรลงไปในเงื่อนไขแทน โจทย์มีดังนี้

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคะแนน (score) โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ( >= ) 70 คะแนน ให้แสดงขอความว่า “คุณสอบผ่าน”

จะเขียนโปรแกรมได้ดังต่อไปนี้

เมื่อรันดู จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_06

ลองเปลี่ยนค่าตัวแปร score ให้ต่ำกว่า 70 ดูนะคะว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร ?

พัฒนาโปรแกรมครั้งที่ 2

จากโค้ดที่ผ่านมาเราได้ประกาศตัวแปรขึ้นมา และกำหนดค่าให้กับตัวแปรในโค้ดเลย คราวนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมให้สามารถรับค่าตัวเลขคะแนนเข้ามาจากแป้นพิมพ์ได้ค่ะ เราจะใช้คลาส Scanner ในการรับค่าข้อมูลเข้ามา ขั้นตอนการทำงานคราว ๆ เป็นดังนี้

เมื่อสั่ง Run โปรแกรม ในส่วนของ Output จะแสดงข้อความให้ผู้ใช้งานกรอกจำนวนคะแนนเข้ามา หลังจากกรอกคะแนนแล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดของโปรแกรม ลองดูโค้ดด้านล่างนะคะ

เมื่อสั่ง Run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_07

ให้กรอกคะแนน 80 ลงไปหลังข้อความ “กรุณากรอกคะแนน : 80
และกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

java_basic_if_08

ลอง Run โปรแกรมหลาย ๆ ครั้ง แล้วกรอกคะแนนที่แตกต่างกันลงไปนะคะ และพยายามฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยการลบโค้ดที่เขียนทั้งหมดทิ้งไป และเขียนขึ้นมาใหม่ เพื่อทดสอบความเข้าใจของตัวเองค่ะ การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ ? ไปดูสรุปกันเลยดีกว่า

สรุป

คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก เราใช้งานคำสั่ง if ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่าง ในการทำงานจริง ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และมีการดึงข้อมูลออกมาแสดงผล ก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปแสดงผล เราก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเป็นค่าว่าง (null) หรือไม่ ? ถ้ามีข้อมูลมาค่อยสั่งให้ทำการแสดงผลข้อมูลนั้น ก็จะทำให้โปรแกรมของเราทำงานต่อไปได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เป็นต้น

โบนัส

คำสั่ง if สามารถใช้แบบไม่มีเครื่องหมายปีกกาได้ ในกรณีที่เรามีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (ถ้ามีหลายคำสั่งต้องใช้เครื่องหมายปีกกาครอบคำสั่งที่ต้องการให้โปรแกรมทำทั้งหมดเอาไว้) ลองดูโค้ดด้านล่างค่ะ

เมื่อ Run ดูผลลัพธ์จะได้ดังนี้

java_basic_if_09

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|