Java Basic ตอนที่ 2 โปรแกรมบวกเลข 2 จำนวน

    จาก ตอนที่ 1 เราได้ทราบหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ยังคงเป็นเรื่องของการมองภาพรวมคร่าว ๆ ของการเขียนโปรแกรมเพื่อบวกเลข 2 จำนวน ลองอ่านผ่าน ๆ ไปก่อนนะคะยังไม่ต้องลงมือเขียนโปรแกรมก็ได้ค่ะ

    แค่ทำความเข้าใจว่าการเขียนโปรแกรมมัน เริ่มต้นอย่างไร ? เขียนโค้ดแบบไหน ? แล้วมันทำงานได้อย่างไร ? แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ

ในบทความนี้เราจะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. ออกแบบหน้าจอ (interface)
2. ออกแบบคลาส (class)
3. ลงมือเขียนโค้ด (codding)
4. ทดสอบโปรแกรม (test)

1. ออกแบบหน้าจอ (interface)

    ในการเขียนโปรแกรมเราจะเริ่มต้นการออกแบบหน้าจอ ที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน หรือเป็นการมองในมุมของผู้ใช้ ลองจินตนาการดูว่าเรากำลังจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการบวกเลข 2 จำนวน เราจะออกแบบหน้าตาโปรแกรมอย่างไร ? เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกที่สุด

mystou-com-java-basic-plus-01-u

 

    โปรแกรมของเรามีที่ให้กรอกตัวเลข 2 ตัว ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ผลบวกของตัวเลขที่เรากรอกลงไป

 

2. ออกแบบคลาส (class)

    ในการเขียนโปรแกรมสิ่งแรกที่เราจะทำคือการ ออกแบบคลาส (class) ภายในคลาสจะประกอบไปด้วย ตัวแปร (variable) และ เมธอด (method) เราใช้ตัวแปรในการเก็บค่าข้อมูล ดังนั้นเราจะต้องประกาศตัวแปร 2 ตัวเอาไว้เก็บค่าตัวเลข 2 จำนวนที่เราจะนำมาบวกกัน

    และเราจะสร้างเมธอดขึ้นมาเพื่อเขียนวิธีการ “บวกเลข” 2 จำนวนนั้นเอาไว้ เราใช้เมธอดในการเขียนวิธีการทำงานของโปรแกรม โดยการนำตัวแปร 2 ตัวที่ประกาศไว้มาบวกกัน เมื่อเราเรียกใช้งานเมธอดนี้ มันจะส่งผลบวกกลับมาให้เรา วาดเป็นแผนภาพคลาส เราจะได้คลาสขึ้นมาดังนี้

mystou-com-java-basic-plus-02

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

mystou-com-java-basic-plus-03

 

3. ลงมือเขียนโค้ด (codding)

3.1 สร้างคลาส Calculator.java

3.2 ประกาศตัวแปร 2 ตัว

3.3 สร้างเมธอด และเขียนวิธีการ “บวกเลข”

4. ทดสอบโปรแกรม (test)

    เมื่อได้คลาสที่พร้อมสำหรับการทำงานแล้ว เราก็สร้างคลาสใหม่ที่มีเมธอดเมน ( main()  ) ขึ้นมาเพื่อทดสอบโปรแกรม ดังนี้

    เมื่อทำการ Run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ (ลองเปลี่ยนตัวเลขและ Run ดูความแตกต่าง)

mystou-com-java-basic-plus-04

    จะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม เราไม่ได้ทำผ่านหน้าจอสวย ๆ เหมือนที่เราวาดเอาไว้ แต่ตรงนี้แหละค่ะคือพื้นฐานสำคัญ แค่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ และได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นที่ดี ในเรื่องของการแสดงผล เราจะนำผลลัพธ์ไปแสดงที่ไหน ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมบน Desktop บน Web หรือบน App. ฯลฯ

    มาถึงตอนนี้อาจจะยังมองภาพรวมไม่ชัดมากนัก ในตอนต่อไปเราจะเปลี่ยนการทดสอบโปรแกรมที่เขียนผ่านโค้ดโดยตรง มาเป็นการรับค่าข้อมูลจากทางแป้นพิมพ์แทน ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ 🙂


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|