Java การใช้ array เก็บข้อมูล Object

    จากเรื่อง Java การใช้งานคำสั่ง import ตอนนี้เรายังคงมีโครงสร้างโปรเจ็คดังนี้

mystou-com-java-basic-38-1

    สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือ การนำเอาออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส Book มาเก็บเอาไว้ใน array จากเดิมที่เราเคยสร้างออบเจ็กต์แบบนี้

    สามารถนำข้อมูลออบเจ็กต์มาเก็บใน array ได้ดังนี้

ตัวอย่าง : array เก็บข้อมูล Object แบบที่ 1

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-41-1

    หรือสามารถเขียนสั้น ๆ ได้ดังนี้

ตัวอย่าง : array เก็บข้อมูล Object แบบที่ 2

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-41-1

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|