Java เชื่อมต่อ MySQL ตอนที่ 1

        การเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น อาจจะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขา เพราะความรู้ที่ใช้นั้นไม่ได้อยู่เฉพาะในกรอบของภาษา Java อีกต่อไปแต่จะต้องใช้ความรู้ด้านฐานข้อมูล (Database) และภาษา SQL (Structured Query Language) ด้วย

        บทความการเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นี้ เราจะเขียนเป็นตอน ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นที่โปรแกรมเมอร์มืออาชีพเค้าเขียนขึ้นมาใช้งานจริง พร้อมกับการสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ให้ผู้อ่านได้ลองคิดตามไปด้วย นอกจากคุณจะรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้แล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบกาณ์สำคัญ ที่จะทำให้คุณมีความสุขกับการทำงานในสาขาอาชีพนี้ 🙂

เครื่องมือที่ใช้ในบทความ
1. โปรแกรม phpMyAdmin ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
2. โปรแกรม NetBeans IDE ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ในตอนที่ 1 นี้เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างฐานข้อมูล (Create Database) ขึ้นมา ภายในฐานข้อมูลเราจะสร้างตาราง (Create Table) และภายในตาราง เราจะกรอกข้อมูลลงไป (Insert Data) มีแค่ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เท่านั้นเองค่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

java-connect-mysql-step-1-01

ภาพที่ 1 ขั้นตอนเตรียมระบบฐานข้อมูล

3. ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเตรียมระบบฐานข้อมูล
1. สร้างฐานข้อมูล (Create Data Base)
2. สร้างตาราง (Create Table)
3. กรอกข้อมูล (Insert Data)

 

1.การสร้างฐานข้อมูล (Create Database)

ฐานข้อมูล (Database) คือที่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บตาราง (Table) บางระบบที่เราสร้างขึ้นมาใน 1 ฐานข้อมูลอาจจะมีหลาย ๆ ตาราง ดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่า ฐานข้อมูลก็คือที่เก็บตารางนั่นเองค่ะ เราสามารถสร้างฐานข้อมูลได้ง่าย ๆ แบบไม่กี่คลิก ดังนี้

เริ่มต้นด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin จะปรากฏดัง ภาพที่ 2

java-connect-mysql-step-1-2

ภาพที่ 2 คลิกที่ “Database”

คลิกที่ “Database” จะปรากฏดังภาพที่ 3

java-connect-mysql-step-1-3

ภาพที่ 3 สร้างฐานข้อมูล

คำอธิบาย:

1. ตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า “abc
2. เลือกการเข้ารหัสภาษาเป็น “utf8_general_ci
3. คลิกที่ปุ่ม “Create” เพื่อสร้างฐานข้อมูล จะปรากฏดังภาพที่ 4

java-connect-mysql-step-1-4

ภาพที่ 4 สร้างฐานข้อมูลสำเร็จ

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ฐานข้อมูลชื่อ “abc” ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป เรามาสร้างตารางกันค่ะ

 

2. การสร้างตาราง (Create Table)

ตาราง (Table) หมายถึงที่ที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งตารางจะอยู่ภายในฐานข้อมูล (Database) ใน 1 ฐานข้อมูลอาจจะมีตารางมากมายอยู่ในนั้น แต่ในช่วงเริ่มต้น เราจะสร้างเพียงแค่ตารางเดียวค่ะ ลงมือกันเลยดีกว่า คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล “abc” ตรงหมายเลข 2 ของภาพที่ 4 จะปรากฏดังภาพที่ 5

java-connect-mysql-step-1-5

ภาพที่ 5 สร้างตาราง User

คำอธิบาย:

3. กำหนดให้มี 4 คอลัมน์ (columns)

1. แสดงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในฐานข้อมูล “abc” แล้ว
2. สร้างตาราง ตั้งชื่อว่า “User” ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้
4. คลิกที่ปุ่ม “Go” เพื่อทำขั้นตอนต่อไป จะปรากฏดังภาพที่ 6

java-connect-mysql-step-1-6

ภาพที่ 6 กำหนดรายละเอียดตาราง User

ทำการกรอกข้อมูลตามลำดับหมายเลข 1 – 5 แล้วเลื่อนหน้าจอไปทางขวา กำหนดข้อมูลต่อตามภาพที่ 7

java-connect-mysql-step-1-7

ภาพที่ 7 กำหนดรายละเอียดตาราง User (ต่อ)

หมายเหตุ “สถานะผู้ใช้ 1=เปิดใช้งาน 0=ปิดการใช้งาน”

กำหนดข้อมูลตามภาพที่ 7 แล้วคลิกที่ปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกตาราง “User” ที่เราสร้างจะปรากฏดังภาพที่ 8

ในที่สุดก็ได้ตารางชื่อ “User” ขึ้นมาแล้ว ไม่ยากอย่างที่คิดใช่มั้ยคะ ? 🙂 ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ คือการกรอกข้อมูลลงไปในตารางที่เราสร้างขึ้นมา

 

3. กรอกข้อมูลลงในตาราง (Insert Data)

ในขั้นตอนที่ผ่านมาเราได้สร้างตารางขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ภายในตารางไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลย เป็นแค่ตารางเปล่า ๆ ในขั้นตอนนี้เราจะทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้ (user) ลงไปค่ะ เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม “Insert” ดังภาพที่ 9 ด้านล่าง

java-connect-mysql-step-1-8

ภาพที่ 8 สร้างตาราง User เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเราจะลองกรอกข้อมูลลงไปในตารางดูนะคะ จากภาพที่ 8 คลิกที่ “Insert” จะปรากฏดังภาพที่ 9

java-connect-mysql-step-1-9

ภาพที่ 9 กรอกข้อมูลตามต้องการ

1. แสดงว่าเราทำงานในฐานข้อมูลชื่อ “abc” และตารางชื่อ “User
2. กรอกข้อมูลตามต้องการ
3. คลิกที่ปุ่ม “Go” จะปรากฏดั่งภาพที่ 10

java-connect-mysql-step-1-10

ภาพที่ 10 เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย

ลองเพิ่มข้อมูลสัก 2-3 แถวนะคะ หลังจากนั้นคลิกที่เมนู “Browse” เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด จะปรากฏดังภาพที่ 11

java-connect-mysql-step-1-11

ภาพที่ 11 ตาราง User และข้อมูล

        ในบทความนี้เราได้ทำการสร้างฐานข้อมูล “abc” ขึ้นมา ภายในฐานข้อมูลมีตารางชื่อ “User” และในตาราง User มีข้อมูลต่าง ๆ อยู่ภายใน ทั้งหมดนี้เราใช้โปรแกรม phpMyAdmin บริหารจัดการข้อมูล ในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้น ในการเชื่อมต่อระหว่างโค้ดภาษา Java และ Database กันค่ะ รับรองสนุกแน่นอน อย่าลืมติดตามอ่านกันนะคะ 🙂


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|