Java การสร้างคลาส

    การสร้างคลาส หมายถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่า เราจะสร้างคลาสใดขึ้นมา ? ภายในคลาสนั้นจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ? หรือมี Attribute อะไรบ้าง ? และเราจะให้มันทำอะไรได้บ้าง ? ซึ่งหมายความว่าเราอยากจะให้คลาสของเรามี Method อะไรบ้าง ?

เราสามารถสร้างคลาสได้โดยมีรูปแบบดังนี้

mystou-com-java-basic-5-1

    ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเฉพาะการสร้างคลาส ถ้าไม่พูดถึงองค์ประกอบภายในของคลาส การสร้างคลาสเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ๆ เรามาทำความเข้าใจกับภาพด้านบนสักนิดนะคะ

Access Modifiers เป็นการกำหนดการเข้าถึงคลาส เช่น public, private เป็นต้น จะมีหรือไม่มีก็ได้ กรณีไม่มีเราเรียกว่า default
class เป็น Keyword ที่ใช้ในการสร้างคลาส จำเป็นต้องมี
ชื่อคลาส คือชื่อของคลาสที่เราตั้งเอาไว้ เป็นคำนาม ควรขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ เช่น Book, Car เป็นต้น

ตัวอย่าง : การสร้างคลาส ชื่อ Book

    เพียงเท่านี้เราก็ได้คลาส Book ขึ้นมาแล้ว เป็นคลาสเปล่า ๆ ภายในไม่มีอะไรเลย เราสามารถนำคลาสนี้ไปสร้างเป็นออบเจ็กตได้ ด้วยคำสั่ง  Book book = new Book();  เราก็จะได้ ออบเจ็กต์ book ขึ้นมาใช้งาน แต่จะใช้ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะภายในคลาสไม่มีอะไรให้เรียกใช้

    เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าภายในคลาส อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย Attribute และ Method เมื่อมันแปลงร่างเป็นออบเจ็กต์แล้วถึงจะสามารถเรียกใช้งานได้ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปในหัวข้อเรื่อง Attribute และ Method ค่ะ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|