Java การประกาศตัวแปร

    ในภาษา Java เราสามารถประกาศตัวแปรได้ โดยมีรูปแบบดังนี้

mystou-com-java-basic-13-1

    จากรูปจะเห็นว่า ทุกครั้งที่ประกาศตัวแปร ขึ้นมาใช้งาน เราจะต้องตั้งชื่อตัวแปร และระบุประเภทของตัวแปรด้วยเสมอ ส่วนการเข้าถึงตัวแปร (access modifier) จะมีหรือไม่ก็ได้ ลองดูโค้ดตัวอย่างด้านล่างค่ะ

ตัวอย่าง : ประกาศตัวแปร title และ price

    นอกจากการประกาศตัวแปรแบบด้านบนแล้ว เรายังสามารถประกาศตัวแปร พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ได้ดังนี้

ตัวอย่าง : ประกาศตัวแปร title และ price และกำหนดค่าเริ่มต้น

    โดยปกติแล้ว การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปรเราจะทำผ่านเมธอดที่ชื่อว่า Constructor สำหรับการประกาศตัวแปรนั้น ส่วนใหญ่เราประกาศขึ้นมาเอาไว้ก่อนส่วนใหญ่มีลักษณะการเข้าถึงแบบ private คือใช้ได้เฉพาะใน class ของตัวเองเท่าั้น ในการใช้งานเราจะทำการเรียกใช้งาน เช่น กำหนดค่า หรือ ทำการประมวลผล บวก ลบ คูณ หาร ผ่านทางเมธอด (method)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|