Java การใช้ final (variable)

    ในบางครั้งเมื่อเราประกาศตัวแปรขึ้นมา แล้วไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร เราจะกำหนดให้ตัวแปรนั้นเป็น final

ตัวอย่าง : การประกาศตัวแปร final

    จากตัวอย่าง เราประกาศตัวแปรชื่อ vat ขึ้นมา มีค่าเริ่มต้นคือ 0.07 และกำหนดให้เป็น final จะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้ได้

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|