Java การทำซ้ำด้วยคำสั่ง for each

    คำสั่ง for each เป็นคำสั่งทำซ้ำ คล้าย ๆ คำสั่ง for loop แต่เขียนในรูปแบบที่สั้นและใช้งานได้ง่ายกว่าคำสั่ง for loop จะง่ายกว่าแค่ไหน ? ลองมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะ


รูปแบบ :

mystou-com-java-basic-46-0

    จากภาพรูปแบบการใช้งานคำสั่ง for each ด้านบนจะเห็นว่า เราทำการระบุแค่ ประเภทตัวแปร ทำการกำหนดชื่อตัวแปรไว้อ้างอิงใช้งาน ตามด้วยเครื่องหมาย : และตัวแปรที่มีข้อมูลที่เราจะนำมาแสดงข้อมูลที่อยู่ภายในตัวแปรนั้น แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

    ไม่ต้องกำหนดค่าเริ่มต้น การปรับค่าเริ่มต้นให้ยุ่งยากเหมือกับคำสั่ง for loop เลย ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันค่ะ

ตัวอย่าง : การใช้งานคำสั่ง for each

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-41-1

    จากโค้ดโปแกรมการใช้งานคำสั่ง for each จะเห็นว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาก แล้วมันแตกต่างจากคำสั่ง for loop อย่างไรละ ? เป็นคำถามที่ดีค่ะ แน่นอนว่าคำสั่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาล้วนมีเหตุผลในตัวของมันเอง ซึ่งเหตุผลข้อหลัก ๆ ก็คือการทำให้อะไร ๆ ง่ายขึ้นนั่นเอง ในบทความต่อไปเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่า คำสั่ง for each แตกต่างจากคำสั่ง for loop อย่างไร ?


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic