Java การทำซ้ำด้วยคำสั่ง for

    คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำเหมือนกับคำสั่ง while loop และ do while loop แต่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันโดยคำสั่ง for loop สามารถระบุการทำซ้ำได้ด้วย

รูปแบบ

mystou-com-java-basic-45-0

    จากภาพด้านบนจะเห็นว่า เราทำการกำหนดค่าต่าง ๆ ในวงเล็บหลังคำสั่ง for ได้หมดเลย คือ ค่าเริ่มต้น, เงื่อนไข และ การปรับค่าเริ่มต้น หลังจากคำสั่ง for ก็เป็นส่วนของการทำงานเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้เป็นจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จโปรแกรมก็จะออกจากการทำซ้ำ (loop)

    พอจะมองเห็นความแตกต่างของคำสั่งในการทำซ้ำระหว่าง คำสั่ง for, while และ do while หรือยังคะ ? แน่นอนว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคำสั่ง for loop ดูเป็นอะไรที่ง่าย ๆ สั้น ๆ ไม่หลายบรรทัด เราสามารถทำการเขียนการปรับค่าเริ่มต้นให้เสร็จไปเลยในครั้งเดียว ไม่ต้องเขียนแยกบรรทัดออกมาเหมือน while loop และ do while loop

    ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ

ตัวอย่าง : การใช้คำสั่ง for

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-41-1

    เป็นอย่างไรบ้างคะกับการใช้งานคำสั่ง for loop เพื่อให้เกิดการทำซ้ำ ? ง่ายมากเลยใช่มั้ยคะ แต่คำสั่งที่เกี่ยวกับการทำซ้ำยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ ยังมีคำสั่งในการทำซ้ำที่ง่ายกว่านี้อีก ตอนนี้ทำการทบทวนฝึกหัดเขียนโปรแกรมแล้วใช้คำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ให้ชำนาญนะคะ แล้วพบกันในบทความไปค่ะ 🙂


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic