Java ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมธอด (method)

    เมธอด (method) คือ สมาชิกที่อยู่ในคลาส เราใช้เมธอดในการเขียนวิธีการต่าง ๆ ที่ต้องการให้มันสามารถทำงานได้ ตามที่เราต้องการ

รูปแบบ :

mystou-com-java-basic-18-1

ตัวอย่าง : สร้างเมธอดชื่อ discount() สามารถลดราคาสินค้าได้ 5%

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|