การตั้งชื่อในภาษา Java

งานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมคือ “การตั้งชื่อ”

ไม่ว่าจะเป็นชื่อคลาส (class) ชื่อตัวแปร (variable)

ชื่อแพคเก็จ (package) หรือชื่อเมธอด (method) ต่าง ๆ ฯลฯ

 

ในภาษา Java มีธรรมเนียมการตั้งชื่อให้ปฏิบัติตาม (ไม่ใช่กฏ)

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก

นอกจากการตั้งชื่อให้สื่อความหมายแล้ว

ลองนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะ

เผื่อว่าจะทำให้การตั้งชื่อต่าง ๆ ของคุณง่ายมากขึ้น 🙂

 

ชื่อคลาส (class)

ควรจะเริ่มต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และเป็นคำนาม (noun) เช่น

String, Color, Button, System, Thread, CustomIconDemo เป็นต้น

 

ชื่อตัวแปร (variable)

ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก คำต่อไปเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น

firstName, orderNumber เป็นต้น

 

ชื่อเมธอด (method)

ควรจะเริ่มต้นคำด้วยตัวพิมพ์เล็ก คำต่อไปเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

และเป็นคำกริยา (verb) เช่น actionPerformed(), main(), print(),

println() เป็นต้น

 

ชื่ออินเตอร์เฟส (interface)

ควรจะเริ่มต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และเป็นคำคุณศัพท์ (adjective) เช่น

Runnable, Remote, ActionListener เป็นต้น

 

ชื่อแพกเก็จ (package)

ควรจะเป็นตัวเล็กทั้งหมด เช่น java, lang, sql, util เป็นต้น

 

ชื่อค่าคงที่ (constants)

ควรจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด เช่น RED, YELLOW, MAX_PRIORITY

 

สรุป

หากเราพัฒนาโปรแกรมและตั้งชื่อตามธรรมเนียมของภาษา Java

จะทำให้โค้ดของเราอ่านง่ายทั้งกับตัวเองและนักพัฒนาคนอื่น

ซึ่งการเขียนโค้ดให้อ่านง่ายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการพัฒนาโปรแกรม


อ้างอิงจาก: Link


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|