Java ความหมายของ parameter และ argument

    พารามิเตอร์ (parameter) และ อาร์กิวเมนต์ (argument) เป็นเรื่องของการรับ และส่งตัวแปรระหว่างออบเจ็กต์ ผ่านทางเมธอดต่าง ๆ

    เช่น ที่คลาส BookTest.java เราทำการส่งอาร์กิวเมนต์ ชื่อหนังสือ (title) และราคา (price) ไปให้คอนสตรัทเตอร์เมธอด

mystou-com-java-basic-30-1

    ที่คลาส Book.java เราได้เขียนคอนสตรัทเตอร์ เพื่อเตรียมรับค่าพารามิเตอร์ดังนี้

mystou-com-java-basic-30-2

    ซึ่งกระบวนการทำงานเป็นดังนี้

mystou-com-java-basic-30-3

    เราจะได้คำตอบว่า parameter และ argument คือสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่เวลาทำงาน คือ

argument เราใช้เรียกตอนส่งค่าไป
parameter เราใช้เรียกเวลารับค่า มาใช้งาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|