Java ความหมายของ return

    return หมายถึง การคืนค่า ในกรณีที่เราสร้างเมธอดขึ้นมาทำหน้าที่ประมวลผลใด ๆ แล้วต้องการจะคืนผลลัพธ์นั้น กลับไปยังตำแหน่งที่เรียกใช้ เราจะระบุการ return เอาไว้ในเมธอด และหัวเมธอดก็จะมีชนิดที่จะ return กลับไป

(หากไม่มีการ return จะระบุ void)

    เช่น เราสร้างเมธอดในการบวกเลข 2 จำนวน บวกเสร็จแล้วให้ส่งผลลัพธ์กลับไปดังนี้

ในการเรียกใช้ เราสามารถประกาศตัวแปรมารับค่าได้

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-31-1

    ทั้งนี้ในการ return เราสามารถเขียนสั้น ๆ ได้แบบนี้

    และในการเรียกใช้ หากเราไม่ได้นำผลลัพธ์ไปคำนวนต่อ ก็สามารสั่งให้แสดงผลออกมาเลยดังนี้

ผลลัพธ์ :

mystou-com-java-basic-31-2

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|