Java การรับค่าจากแป้นพิมพ์

    Scanner เป็นคลาสหนึ่งที่ใช้ในการรับค่าเข้ามาจากแป้นพิมพ์ เราสามารถใช้งานคลาส Scanner ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สร้างออบเจ็กต์จากคลาส Scanner (import ให้เรียบร้อย)
2. แจ้งผู้ใช้ให้กรอกข้อมูล
3. ดึงค่าข้อมูลมาเก็บในตัวแปร
4. แสดงข้อผล

ตัวอย่าง : การใช้ Scanner รับข้อมูลชนิด String

    เมื่อทำการ Run จะพบข้อความให้กรอกชื่อ เช่นกรอกชื่อว่า Lexa (สีเขียว) แล้วกด Enter ที่แป้นพิมพ์ จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-java-basic-33-1

ตัวอย่าง : การใช้ Scanner รับข้อมูลชนิด int

    กรณีกรอกเลข 9 จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-java-basic-33-2

    จะเห็นว่า

    และ

มีการเรียกใช้ nextLine() สำหรับรับค่าประเภท String
เมธอด input.nextInt() สำหรับรับค่าประเภท int

    ในการใช้งาน Scanner นั้น เวลารับค่าเข้ามา เราจะต้องต้องเรียกให้เมธอดให้สอดคล้องกับค่าที่รับเข้ามาด้วยเสมอ

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|