Java ประเภทของตัวแปร

    ในภาษา Java มีรูปแบบของการประกาศตัวแปรเป็นดังนี้

mystou-com-java-basic-14-1

    จากภาพจะเห็นว่า การประกาศตัวแปรจะ ต้องระบุ “ประเภท” ของตัวแปรด้วยเสมอ ในภาษาจาวา แบ่งประเภทตัวแปรออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ประเภทตัวแปรแบบพื้นฐาน
2. ประเภทตัวแปรแบบอ้างอิง

ตัวแปรแบบพื้นฐาน มี ทั้งหมด 8 ตัว ดังตัวอย่างในโค้ดด้านล่าง

(ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กทั้งหมด)

    เพื่อให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมามีประสิทธิภาพ ในการประกาศตัวแปรแต่ละครั้ง เราจะต้องคำนึงถึงประเภทของข้อมูลที่จะนำมาเก็บเอาไว้ และเลือกใช้งานประเภทของตัวแปรให้สอดคล้องกัน รวมถึงการพิจารณาขนาดของข้อมูลที่เหมาะสมด้วย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
– Java Basic


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|