Java Web MVC ตอนที่ 6 ประโยชน์ของ MVC

อ่านมาถึงตอนนี้เราคงจะมองภาพ MVC ออกแล้วว่าทำงานอย่างไร ลองดูภาพสรุปอีกครั้งค่ะ…

java-mvc-6-01

ภาพที่ 1 MVC

ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ผู้ใช้เรียกใช้ Controller ผ่านทางหน้า View ได้เพราะเราเขียนชื่อ Servlet เอาไว้ที่ใต้ลิงค์ เมื่อ Servlet ถูกเรียกให้ทำงานมันก็ทำงานต่าง ๆ ตามโค้ดที่เราเขียนเอาไว้ โดยการไปเรียกใช้ DAO ภายใน DAO ก็มีเมธอดที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล ในเมธอดที่ผ่านมาเราดึงข้อมูลออกมาแสดง ต่อไปถ้าเราอยากจะสร้างปุ่มเพื่อเพิ่มสินค้า สร้างปุ่มเพื่อแก้ไข หรือจะสร้างปุ่มเพื่อลบข้อมูลสินค้าเราจะทำอย่างไร ?

ตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่า MVC มันแยกการทำงานออกจากกันเป็นส่วน ๆ ทำให้การแก้ไข เพิ่มเติมอะไรต่าง ๆในภายหลังสะดวกมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว ก็มักจะไม่หยุดแค่นั้น แต่มันจะมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงตามความต้องการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ลองคิดดูว่าหากเรายังคงเขียนโปรแกรมในรูปแบบเดิม ที่ไม่ได้แยกส่วนแบบนี้ เวลาแก้ไขแต่ละทีก็กระทบกันไปทุกที่ ไล่แก้กันไม่ไหว สำหรับประโยชน์ของ MVC มันจะทำให้ชีวิตของโปรแกรมเมอร์ง่ายขึ้น หากเราต้องการแก้ไขหน้าตาของมันก็ไปทำในส่วนของ View เท่านั้นไม่ได้ยุ่งกับส่วนอื่น ๆ เลย  แล้วการที่มันแยกส่วนแบบนี้ได้ก็ทำให้เราสามารถแยกคนทำงานในแต่ละส่วนได้ คนที่มีความชำนาญด้านฐานข้อมูลก็ทำในส่วนของ Model ส่วนคนที่เก่งกราฟฟิกส์ ออกแบบหน้าตา Interface ได้สวยก็ทำในส่วนของ View  เวลาจะให้ View และ Model ทำงานเราก็ให้ Controller เป็นคนตัดสินว่าถ้าคลิกปุ่มนี้ หรือลิงค์นี้จะทำอะไรต่อไป ทำเสร็จแล้วจะส่งไปแสดงผลที่หน้าไหน เป็นต้น

ในตอนที่แล้วเราสร้างฐานข้อมูล -> สร้างตาราง -> สร้างโมเดล(model) -> สร้าง Controller -> และไปสร้าง View  ในบทความต่อไป เราอาจจะไม่เรียงลำดับตามนี้ คือเราจะสร้างหน้า jsp ที่รับข้อมูลสินค้าเข้ามาและนำไปเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้น เรามาหาคำตอบกันในบทความต่อไปค่ะ


>>> เรียนรู้ MVC ด้วยโปรเจกต์ Java WebMVC

Java Web MVC ตอนที่ 1 เริ่มต้น
Java Web MVC ตอนที่ 2 โครงสร้าง
Java Web MVC ตอนที่ 3 Model
Java Web MVC ตอนที่ 4 DAO
Java Web MVC ตอนที่ 5 Controller และ View
Java Web MVC ตอนที่ 6 ประโยชน์ของ MVC
Java Web MVC ตอนที่ 7 เพิ่มข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 8 แก้ไขข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 9 ลบข้อมูล
Java Web MVC ตอนที่ 10 สรุป


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|