Java อินสแตนซ์ (Instance) คืออะไร

ความจริงแล้วการหาความหมายของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะหากเราเข้าใจความหมายของคำว่า “ออบเจ็กต์ (Object)” แล้ว ก็หมายความว่าเราเข้าใจความความของคำว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” ด้วยเช่นกัน

หมายความว่า “ออบเจ็กต์” และ “อินสแตนซ์” คือสิ่งเดียวกัน

 

ในตำราบางเล่มหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้คำว่า “ออบเจ็กต์ (Object)”  เพราะเห็นว่าคำ ๆ นี้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้

 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java นั้น จะมีตัวแปร 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. ตัวแปรที่มีมาให้อยู่แล้วในภาษา Java เช่น int, boolean, double, char เป็นต้น (ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กทั้งหมด)
  2. ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคลาส (class) ตัวอย่าง เช่น คลาส Employees.java ที่เราสร้างขึ้นมานั้นก็หมายถึงประเภทตัวแปรชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปประกาศเป็นชนิดของตัวแปรได้

สรุป

เราเรียกตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสว่า “อินสแตนซ์ (instance)” หรือ “ออบเจ็กต์ (object)”

 


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|