ตอนที่ 15 PHP & PDO : การส่งค่าทาง URL แบบ GET

ในตอนที่แล้ว เราได้กำหนดค่า book_type_id ลงในโค้ดเลย
คราวนี้เราจะทำการ ดึงค่ามาจาก URL
แล้วนำค่านี้ไปใช้งานแทน
สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้ค่ะ

ตอนดูผลลัพธ์ก็กรอกค่าลงใน URL ด้วยนะคะ
กรณีกรอก book_type_id = 1 จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-basic-2-5-01

กรณีกรอก book_type_id = 2 จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-basic-2-5-02

และ

mystou-com-php-pdo-basic-2-5-03

เริ่มเห็นความเป็น Dynamic แล้วใช่มั้ยคะ ^_^
เราสามารถกำหนดการแสดงผลตามเงื่อนไขที่รับมาจากที่อื่นได้

ถ้าหาก book_type_id ที่ส่งมาเราไม่ได้มีพิมพ์เองแบบนี้
แต่เราส่งมันมาจากมือถือแทน เราจะเขียนโปรแกรมได้แบบไหนน้อ ???
เก็บไว้คิดเล่น ๆ ค่ะ นั้นคือสิ่งที่เราจะได้ศึกษาต่อไป


เรื่องที่เกี่ยวข้อง :
PHP and PDO Basic : แบบ 2 ตาราง
ตอนที่ 11 phpMyAdmin : การสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ตาราง
ตอนที่ 12 phpMyAdmin : กรอกข้อมูล (INSERT)
ตอนที่ 13 PHP & PDO : การผูกค่าตัวแปรด้วย bindValue()
ตอนที่ 14 PHP & PDO : การกำหนดพารามิเตอร์ด้วย bindParam()
ตอนที่ 15 PHP & PDO : การส่งค่าทาง URL แบบ GET
ตอนที่ 16 PHP & PDO : MySQL INNER JOIN [ coming soon !!! ]
ตอนที่ 17 PHP & PDO : MySQL OUTER JOIN [ coming soon !!! ]
ตอนที่ 18 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูล
ตอนที่ 19 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูลและขอ id กลับมา lastInsertId()
ตอนที่ 20 PHP & PDO : การ Delete และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง rowCount()
ตอนที่ 21 PHP & PDO : การ Update และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง rowCount()


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|