ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table)

เมื่อเรามีฐานข้อมูล “php_pdo” เอาไว้เก็บตารางแล้ว
เราก็มาสร้างตารางเอาไว้เก็บ “ข้อมูล” กันค่ะ
คลิกเข้าไปในฐานข้อมูล “php_pdo
สร้างตารางชื่อ “book” ขึ้นมา มี 4 คอลัมน์
คลิกที่ปุ่ม “Go

mystou-com-php-pdo-2-1

กรอกข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

mystou-com-php-pdo-2-2

เลื่อนไปทางขวามือ กำหนดค่าและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

mystou-com-php-pdo-2-3

เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “save
เราจะได้ตาราง “book” ขึ้นมา

เลือกที่เมนู “Structure” เพื่อเข้าไปดูโครงสร้างของตารางค่ะ

mystou-com-php-pdo-2-4


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
PHP and PDO Basic : แบบ 1 ตาราง
ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล (Database)
ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table)
ตอนที่ 3 phpMyAdmin : เพิ่มข้อมูลลงในตาราง (INSERT)
ตอนที่ 4 PHP & PDO : เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ตอนที่ 5 PHP & PDO : การดึงข้อมูลในตารางมาแสดงผลทั้งหมด fetchAll()
ตอนที่ 6 PHP & PDO : การดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงผลทีละแถว fetch()
ตอนที่ 7 SQL : การเรียงผลลัพธ์
ตอนที่ 8 PHP & PDO : การกำหนดค่า fetch_style
ตอนที่ 9 PHP & PDO : การดึงข้อมูลตามเงื่อนไข prepare()
ตอนที่ 10 PHP & PDO : การใช้ตัวเก็บค่าที่ไม่มีชื่อ (?)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|