ตอนที่ 21 PHP & PDO : การ Update และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง

เราสามารปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจากตารางได้
โดยใช้คำสั่ง UPDATE
และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเรียกใช้เมธอด rowCount()

ซึ่งมีโค้ดดังนี้

ข้อมูลเดิม id ที่ 5 ชื่อ “ภาษาศาสตร์”

mystou-com-php-pdo-basic-2-11-01

เมื่อ Run ไฟล์ จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-basic-2-11-02

เมื่อเข้าไปดูที่ตาราง book_type
จะพบว่าข้อมูลถูกแก้ไขแล้ว

mystou-com-php-pdo-basic-2-11-03


เรื่องที่เกี่ยวข้อง :
PHP and PDO Basic : แบบ 2 ตาราง
ตอนที่ 11 phpMyAdmin : การสร้างตารางที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ตาราง
ตอนที่ 12 phpMyAdmin : กรอกข้อมูล (INSERT)
ตอนที่ 13 PHP & PDO : การผูกค่าตัวแปรด้วย bindValue()
ตอนที่ 14 PHP & PDO : การกำหนดพารามิเตอร์ด้วย bindParam()
ตอนที่ 15 PHP & PDO : การส่งค่าทาง URL แบบ GET
ตอนที่ 16 PHP & PDO : MySQL INNER JOIN [ coming soon !!! ]
ตอนที่ 17 PHP & PDO : MySQL OUTER JOIN [ coming soon !!! ]
ตอนที่ 18 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูล
ตอนที่ 19 PHP & PDO : การ Insert ข้อมูลและขอ id กลับมา lastInsertId()
ตอนที่ 20 PHP & PDO : การ Delete และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง rowCount()
ตอนที่ 21 PHP & PDO : การ Update และนับแถวที่มีการเปลี่ยนแปลง rowCount()


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|