ตอนที่ 8 PHP & PDO : การกำหนดค่า fetch_style

fetch_style ในเบื้องต้นที่เราจะศึกษามี 4 ประเภท คือ

1. FETCH_ASSOC : แสดงอาเรย์ที่มีชื่อคีย์เป็นชื่อคอลัมน์ของตาราง
2. FETCH_NUM : แสดงอาเรย์ที่มีชื่อคีย์เป็นตัวเลข
3. FETCH_BOOTH : แสดงทั้งข้อ 1 และข้อ 2 (default)
4. FETCH_CLASS : แสดงข้อมูลตามชื่อ Attribute ของ Object (ได้ Object ไม่ใช่ Array )
แทนชื่อคอลัมน์ เราสามารถสร้างเมธอดกำหนดการแสดงผลได้


ตัวอย่างการใช้งาน FETCH_ASSOC

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-8-1


ตัวอย่างการใช้งาน FETCH_NUM

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-8-2


ตัวอย่างการใช้งาน FETCH_BOTH

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-8-3


ตัวอย่างการใช้งาน FETCH_CLASS

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

mystou-com-php-pdo-8-4

FETCH_CLASS นี้เป็นอะไรที่เรียบง่ายและน่าใช้ค่ะ
เพิ่มความสะดวกได้มากเลย อย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานจริงด้วยนะคะ ^_^


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
PHP and PDO Basic : แบบ 1 ตาราง
ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล (Database)
ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table)
ตอนที่ 3 phpMyAdmin : เพิ่มข้อมูลลงในตาราง (INSERT)
ตอนที่ 4 PHP & PDO : เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
ตอนที่ 5 PHP & PDO : การดึงข้อมูลในตารางมาแสดงผลทั้งหมด fetchAll()
ตอนที่ 6 PHP & PDO : การดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงผลทีละแถว fetch()
ตอนที่ 7 SQL : การเรียงผลลัพธ์
ตอนที่ 8 PHP & PDO : การกำหนดค่า fetch_style
ตอนที่ 9 PHP & PDO : การดึงข้อมูลตามเงื่อนไข prepare()
ตอนที่ 10 PHP & PDO : การใช้ตัวเก็บค่าที่ไม่มีชื่อ (?)


ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|