ตัวอย่างโปรเจ็กต์ เช็คผลสอบ ตอนที่ 1 (ภาพรวมของระบบ)

ได้เวลาสร้างโปรเจ็กต์กันแล้ว! การสร้างโปรเจ็กต์เป็นการนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้งานจริง การลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เราเกิดความชำนาญและเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ในโปรเจ็กต์นี้เราจะสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการเช็คผลสอบ โดยมีหน้าตาดังนี้

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-Project-Check-Score-01

ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัสนักศึกษาของตัวเอง และคลิกที่ “ตรวจผลสอบ” ถ้ามีข้อมูลในฐานข้อมูล โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังนี้

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-Project-Check-Score-02

ในฐานข้อมูลของเราจะมีตารางเก็บข้อมูลนักศึกษา (Students) ประกอบด้วยข้อมูล ID, รหัสนักศึกษา (code), ชื่อ (name) และคะแนนสอบ (score)

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-Project-Check-Score-03

เงื่อนไขในการแสดงผลสอบของเราค่ะ

คะแนน เกรด
มากกว่าหรือเท่ากับ 90 A
80 ถึง 89 B
70 ถึง 79 C
60 ถึง 69 D
น้อยกว่า 59 F

ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลนักศึกษา จะปราฏกล่องข้อความแจ้งเตือนดังนี้Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-Project-Check-Score-04

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “OK” ก็จะพบหน้าจอให้กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาใหม่

 

กระบวนการทำงานของระบบเรามีดังนี้ เมื่อเริ่มต้น Run โปรแกรม จะปรากฏหน้าจอให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษา หากกรอกข้อมูลถูกต้องก็จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดผลสอบของนักศึกษา หากระบบไม่พบข้อมูลก็จะแจ้งว่าไม่พบข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องจึงจะปรากฏรายละเอียดผลสอบ

 

หากสังเกตุที่ตารางเก็บข้อมูลนักศึกษา (Students) จะพบว่าเราไม่ได้เก็บ “เกรด” ของนักศึกษาเอาไว้เลย เก็บแค่คะแนนสอบเท่านั้น กระบวนการให้เกรดนักศึกษาจะเป็นโค้ดในการประมวลผลโปรแกรมที่เราต้องเขียนขึ้นมาเอง “ฐานข้อมูล” มีตารางต่าง ๆ เก็บเฉพาะ “ข้อมูล” เอาไว้ แต่ “โปรแกรม” จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลขึ้นมาประมวลผล ทำให้ “ข้อมูล” หรือ “Data” กลายเป็น “สารสนเทศ” หรือ “Information” ที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

Java-Basic-ง่ายนิดเดียว-Project-Check-Score-05

สรุป

เห็นกระบวนการทำงานของโปรแกรมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ? จะเห็นว่าก่อนที่สารสนเทศจะมาอยู่ในมือของเรา ก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป มันมาจากการประมวลผล (การประมวลผลที่ถูกต้อง) ก่อนที่ข้อมูลจะถูกประมวลผล มันถูกเก็บมาจากกระบวนการเก็บข้อมูลที่ทำโดยมนุษย์ อาจจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วย แน่นอนว่า หากเราต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ข้อมูลก็ต้องถูกเก็บมาอย่างถูกต้องเช่นกัน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

NetBeans: วิธีสร้าง JFrame

NetBeans: ทำความรู้จัก Label กับ TextField

NetBeans: ทำความรู้จักกับ Button

ตัวอย่างโปรเจ็กต์: เช็คผลสอบ

ตอนที่ 1 (ภาพรวมของระบบ)

ตอนที่ 2 (ระบบฐานข้อมูล)

ตอนที่ 3 (เชื่อมต่อ Java กับ Database)

ตอนที่ 4 (สร้างออบเจ็กต์เก็บข้อมูล)

ตอนที่ 5 (ประมวลผลข้อมูล)

ตอนที่ 6 (ดึงข้อมูลจากตาราง)

ตอนที่ 7 (นำข้อมูลไปแสดงผลจริง)


 

ธมนวรรณ มณีจันทร์

ธมนวรรณ มณีจันทร์

|:- เราเชื่อมั่นว่าการเสียสละและการแบ่งปันจะทำให้โลกใบนี้สวยงามมากขึ้น ทุกๆ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ถัดไป เว็บไซต์แห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มาร่วมกันผลักดันโลกของเราให้หมุนไปพร้อมกับพลังแห่งความรักด้วยกันนะคะ :) >>> |:- About Me! -:|