Quickstart Java

คำนำ

                 หนังสือออนไลน์ "Quickstart Java" เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาภาษาจาวา (Java) เป็นการเริ่มต้นเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เน้นการสร้างโปรแกรมเล็ก ๆ ขึ้นมาใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล (database system) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สารบัญ

Step Sections Page 
1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป  -
       นักพัฒนาซอฟต์แวร์คือใคร? 1
       หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2
       ภาษา Java ทำอะไรได้บ้าง? 3
2 เตรียมเครื่องมือให้พร้อม -
       ติดตั้ง JDK  
       ติดตั้งโปรแกรม NetBeans IDE  
3 สร้างโปรแกรม Hello World
        ภาพรวมของโปรเจ็กต์  
        การสร้างโปรเจ็กต์และคลาส Main  
        การประกาศตัวแปรและรับค่าจากแป้นพิมพ์  
        การสร้างคลาส Model  
        การสร้างคลาส View  
        การตกแต่งหน้าจอ  
        การควบคุมหน้าจอ  
        การควบคุม Button  
        การควบคุมปุ่ม Enter  
        การควบคุมปุ่ม Clear  
        การสร้างไฟล์ .exe  
        สรุปโปรเจ็กต์ Hello World  
ทำความรู้จักกับ ฐานข้อมูล (Database)  
        database คืออะไร  
        การติดตั้งโปรแกรม XAMPP  
        การสร้างฐานข้อมูล (Database)  
        การสร้างตาราง (table)  
 สร้างโปรแกรม CRUD