ภาษา Java ทำอะไรได้บ้าง?


ย้อนกลับ  |  สารบัญ  |  ต่อไป  |

การเลือกเรียนรู้ภาษา Java เป็นภาษาแรกนั่น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เนื่องจากตัวภาษาเองที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง และสามารถศึกษาต่อยอดเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนักพัฒนาโปรแกรมได้อย่างหลากหลาย เช่น

 

1. Desktop Application หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น

  • - โปรแกรม acrobat reader
  • - โปรแกรม media player
  • - โปรแกรม antivirus

 

2. Web Application หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานบนเครื่อง Server และผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงมันผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น

 

3. Enterprise Applications หรือโปรแกรมที่อยู่ในระบบองค์กรใหญ่ เช่น โปรแกรมที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ เป็นต้น

 

4. Mobile หรือ โปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเครื่องมือถือ ของระบบบฏิบัติการแอนดรอย์ (android) เป็นต้น

 

5. Embedded System หรือโปรแกรมที่ทำงานโดยการฝังตัวอยู่ในระบบต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เป็นต้น

 

6. Smart Card หรือโปรแกรมที่ทำงานบนบัตรสมาร์ทการ์ดต่าง ๆ เป็นต้น

 

7. Robotics คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่มยนต์

 

8. Games คือโปรแกรมที่เป็นเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น

 


ย้อนกลับ  |  สารบัญ  |  ต่อไป  |