ตอนที่ 8 : จัดการกับเหตุการณ์ เมื่อรูปภาพถูกสัมผัส

เข้าตอนนี้ตั้งใจนิดหนึ่งนะคะ ต้องใช้สมาธิเพิ่มขึ้น
เราลองเปิดรายการเมนูให้ครบทั้งหมดนะคะ ส่งมาหมดเลย
Read More

ตอนที่ 7 : ส่งข้อมูลให้ Adapter

มาถึงตอนนี้เราก็มีรายการรูปภาพที่เปิดให้บริการแล้ว
สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือ ส่งข้อมูลรูปเหล่านี้ไปให้ Adapter
ผู้เป็นพระเอกของเรานำไปจัดการแสดงผลต่อไป
Read More

ตอนที่ 6 : จัดการกับรูปภาพ

เราจะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาเพื่อจัดการกับรูปภาพของเมนูโดยเฉพาะนะคะ
ตั้งชื่อว่า MenuImage.java
ภายในเป็น static method เหมือนเดิม
ตั้งชื่อเมธอดว่า addImage()
รับค่า HashMap ของเมนูที่มีสถานะแล้วเข้ามา
Read More

ตอนที่ 4 : จำลองข้อมูลที่จะได้รับจาก API

ข้อมูลที่จะถูกส่งมาจาก API จะมีลักษณะเป็น String
ชื่อเมนูต่าง ๆ เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
ขั้นแต่ละเมนู ด้วยเครื่องหมาย “,”
Read More

ตอนที่ 1 : ภาพรวมของระบบ Dynamic Menus

ใน Project นี้เป็นเรื่องของ Dynamic Menus
หรือเมนู ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการได้
สมมติว่าตอนนี้เรามี app เกี่ยวกับสื่อการสอนภาษาต่าง ๆ
ดังนี้… Read More