ทำไมการเขียนโปรแกรมจึงต้องมีระบบฐานข้อมูล (Database)

        ในการพัฒนาโปรแกรมเรามักจะได้ยินคำว่า “ฐานข้อมูล (Database)” อยู่เสมอ หากเป็นช่วงเริ่มต้นเขียนโปรแกรมอาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิด เพราะลำพังแค่การศึกษาตัวภาษาในการเขียนโปรแกรมก็ดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเกินพออยู่แล้ว Read More